♥ پیام هفته 

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را رقم می زند سطر اول همیشه این است :  زندگی جاریست . . .  پس  بخوانش با لبخند باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

هر صبح پلک هایت

فصل جدیدی از زندگی را رقم می زند

سطر اول همیشه این است :

زندگی جاریست . . .

پس

بخوانش با لبخند

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج