آموزش

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا+استان البرز+باشگاه یوگا+پرنده آزاد+تمرینات تنفسی یوگا+پرانایاما+تنفس عمیق+ HRV +سیستم عصبی پاراسمپاتیک+ سیستم عصبی سمپاتیک+ارتباط با شبکه خودکار بدن با تنفس عمیق+تغییر سرعت و الگوی تنفس+سلامت سیستم قلبی و عروقی+ افزایش ده برابرHRV با تنفس انسجام یافته

چرا تنفس عمیق؟

تمرینات تنفسی عمیق ، سیستم عصبی پاراسمپاتیک که مسئول فعالیت‌های بدن در زمان استراحت است را تحریک می‌کند . این سیستم عصبی دقیقاً در جهت مخالف با سیستم عصبی سمپاتیک ما عمل می‌کند که فعالیت‌هایی که با واکنش جنگ و گریز در ارتباط است را تحریک می‌کنددر میان تمامی عملکردهای خودکار بدن مانند عملکردهای دستگاه قلبی ـ عروقی ، دستگاه گوارش ، عملکرد هورمونی و غدد و همچنین عملکرد سیستم ایمنی بدن ، فقط تنفس است که می‌تواند به سادگی به صورت اختیاری کنترل شود .

ما انسان ها با تغییر اختیاری سرعت ، عمق و الگوی تنفس ، می‌توانیم پیام‌هایی که از دستگاه تنفسی بدن به مغز فرستاده می‌شود را تغییر دهیم . به این ترتیب با انجام تکنیک‌های تنفسی ویژه که در یوگا از این تکنیک ها به تمرینات پرانایاما یاد می گردد ما راهی بر روی شبکه ارتباطی خودکار بدن باز می‌کنیم که از طریق آن می‌توانیم با تغییر الگوی تنفسی‌ خود و با زبان بدن ، پیام‌های خاصی به مغز بفرستیم . زبانی که مغز آن را ادراک کرده و به آن پاسخ می‌دهد . بنا بر این پیام‌های دستگاه تنفسی انسان اثرات مؤثر ، فوری و بسیار قوی بر روی مراکز اصلی مغز ایجاد می کنند که با افکار ، احساسات و رفتار های ما مرتبط می باشند. تا جایی که می توانید از تکنیک های تنفسی یوگا بهره بگیرید و آرامش و آسایش را تجربه کنید .

ما در اين راه یاری گر شما هستیم ♥ 

باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥