یوگا در کرج, تمرینات تنفسی یوگا

 

  آموزش  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج نادی شودانا پرانایاما ، تمرینات تنفسی یوگا ، تنفس تناوبی در یوگا ،

تنفس تناوبي ( نادي شودانا پراناياما ) 

نادي ها کانال هايي هستند که انرژي از آن ها عبور مي کند . در بدن 72000 نادي وجود دارد که سه نادي آيدا ، پينگالا و سوشومنا از نادي هاي اصلي بدن هستند . شودان به معني پاک کردن ، خالص کردن و شستن است و با انجام اين تنفس پاک کردن سيستم عصبي و دستگاه تنفس همچنین کانال هاي انرژي مد نظر است .

در يکي از وضعيت هاي نشسته قرار بگيريد ، به گونه اي که ستون مهره ها از اولين پايه تا مهره هاي گردن در يک خط عمود بر زمين قرار داشته باشند . عضلات صورت و شانه ها و نيز پاها و دست ها کاملاً رها و بدون انقباض باشند . چشم ها بسته باشند تا ذهن به دنبال محسوسات خارجي پراکنده نگردد . دست راست را يا به شکل ويشنو مودرا درآوريد (انگشت اشاره و انگشت وسط را به داخل کف دست خم کنيد و مابقي انگشتان را آزاد نگهدارید ،  همچنين مي توانيد انگشت اشاره و انگشت وسط را بر روي پيشاني بين دو ابرو بگذاريد .) سر انگشت شست را در فرو رفتگي بين پره و تيغه بيني راست قرار دهيد و انگشت کوچک و انگشت انگشتري را در سمت مقابل يعني تيغه و پره بيني چپ بگذاريد . (اگر در بالا نگهداشتن دست خود در طول تمرين کمي مشکل داريد مي توانيد از يک بالش استفاده کرده و آن را روي پاهايتان به عنوان تکيه گاهي براي آرنج خود قرار دهيد .)

 ,پرانایاما,تمرینات تنفسی یوگا,نادی شودان پرانایام,پرنده آزاد یوگا ,یوگا, باشگاه یوگا, چاکرادرمانی,آموزش یوگا در کرج,کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج,یوگاکرج, یوگا کرج,یوگا عظیمیه,مدیتیشن,مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز, یوگا استان البرز,یوگاالبرز,یوگای خوب,باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,یوگای تخصصی,

ــ به آرامي يک بازدم از هر دو سوراخ بيني انجام دهيد .

ــ قسمت چپ بيني را با انگشت انگشتری و کوچک ببنديد و از بيني راست به آرامي و آهسته يک دم عميق بگيريد .

ــ يک مکث خيلي کوتاه داشته باشيد .

ــ قسمت راست بيني را با انگشت شست ببنديد و از قسمت چپ بيني به آرامی بازدم کنيد .

ــ حال از سوراخ چپ دم بگيريد .

ــ يک مکث خيلي کوتاه داشته باشيد .

ــ از قسمت راست بيني بازدم کنيد .

اين يک دور «نادي شودانا پراناياما» محسوب مي شود . در ابتدا ممکن است طول دم و بازدم يکسان نباشد ، اما با صبر و حوصله و تمرين حتماً يکسان خواهد شد. تنفس را سه تا پنج دور انجام داده و سپس دست ها را رها کرده و به صورت عادي تنفس کنيد .

 ,پرانایاما,تمرینات تنفسی یوگا,نادی شودان پرانایام,پرنده آزاد یوگا ,یوگا, باشگاه یوگا, چاکرادرمانی,آموزش یوگا در کرج,کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج,یوگاکرج, یوگا کرج,یوگا عظیمیه,مدیتیشن,مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز, یوگا استان البرز,یوگاالبرز,یوگای خوب,باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,یوگای تخصصی,

تذکرات :

ــ توجه داشته باشيد که برخي از کلاس هاي يوگا تنفس را با بستن سوراخ راست بيني و دم گرفتن از سمت چپ شروع مي کنند .

ــ در حين انجام تمرين ، تنفس آرام و آهسته باشد . توجه داشته باشيد که در هنگام تنفس تحت هيچ شرايطي تحت فشار نباشيد .

ــ در صورت ايجاد ناراحتي در دم يا بازدم ، بلافاصله تمرين را قطع کنيد .

ــ ترجيحاً اين تنفس را پس از انجام تمرينات بدني و در هواي پاک و آزاد انجام دهيد .

ــ بهتر است درحين انجام اين تنفس توجه خود را به ناحيه پيشاني ، بين دو ابرو (آجنا چاکرا) معطوف نماييد .

فوايد :

ــ موجب کاهش تعداد ضربان قلب وکاهش اضطراب و استرس مي گردد .

ــ به هماهنگ کردن دو نيمکره مغز کمک مي کند .

ــ ريه ها را پاک کرده و کل سيستم تنفسي را تقويت مي نمايد .

ــ به سيستم عصبي و سيستم لنفاوي کمک مي کند . (در برخي از منابع و کتب يوگا به نام تنفس پالايش اعصاب نيز ناميده شده است .)

ــ کل سيستم بدن را هماهنگ مي کند .

ــ کانال هاي ظريف انرژي در بدن ( نادي ها ) را تصفيه و پاکسازي مي کند .

ــ موجب جذب اکسيژن بالايي شده و حجم تنفسي ريه ها را افزايش مي دهد . (با انجام اين تنفس اکسيژن بيشتري نسبت به حالت عادي به بافت ها رسيده ، در نتيجه احساس طراوت و شادابي مضاعفي ايجاد مي گردد .)

ــ ايجاد ثبات ذهني مي نمايد .

ــ موجب متعادل کردن فشار خون مي گردد .

ــ نهايتاً آرامش و شادابي ذهن ، جسم و روح را موجب مي گردد .

تذکر : اين تمرين را مي بايست با احتياط کامل و ترجيحاً تحت نظر يک مربي مجرب انجام دهيد .

  پایدار باشید و در پناه خداوند مهربان 

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد