آموزش مدیتیشن          

استان البرز باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج ، آموزش مراقبه و مديتيشن ، سیمین صديق ابراهيم نيا

  مدیتیشن شمارش نفس  

در يک نشست راحت با ستون فقرات صاف و کشيده بنشينيد . هدف از اين مديتيشن انجام کاری خاص در زمانی مشخص است ، یعنی تنها کاری که انجام میدهید شمارش تعداد دم ها و بازدم هاست . در این تمرین سعي بر این است حتی الامکان با حفظ آگاهي کامل فقط به تنفس  خود توجه داشته باشید و در صورت پراکنده شدن افکارتان به آرامی باز به این فعالیت بازگردید . تا زماني که افکار و ادراک شما پراکنده باشد نشان دهنده این است که از دستورات اصلی این تمرین منحرف شده اید و ذهن بازي ها و دل مشغولي هاي خود را آغاز کرده است ، از اینرو بهتر است شمارش را تا عدد چهار ادامه داده ، سپس از یک شروع کنید . وقتی احساس می کنید به شمارش یا هر چیز دیگر می اندیشید بدين معني است که از مسیر اصلی تمرين منحرف شده اید . سعی کنید همچون ناظري خاموش عمل کنيد و به محض آگاهي از بازي ذهن مجدداً و به آرامی به شمارش بازگردید . اگر احساس کردید که تنفستان تغییر کرده ، این هم می تواند یک فرار ذهنی باشد . پس فقط بر دم ها و بازدم هاي طبيعي خود توجه کنيد .

شاد باشید و در پناه خداوند مهربان 

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد ♥