آموزش مدیتیشن

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،

نکته هایی برای اجرای صحیح مدیتیشن

، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،در نشست های خود به صورتی راحت و با ستون فقرات صاف و کشيده بنشينيد و همواره سر را در راستای ستون فقرات نگهدارید.

، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،اگر در این نشست ها به سمت مشرق بنشینید رسیدن به وضعیت صحیح مدیتیشن کمی آسانتر خواهد بود.

نکته هایی برای اجرای صحیح مدیتیشن بهتر است مدیتیشن خود را در یک ساعت معین انجام دهید . بهترین زمان مناسب صبح ها پس از نماز صبح و یا شب ها قبل از خواب شبانه است.

، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،از لباسی پاکیزه، راحت، نخی و ترجیحاً سفید استفاده کنید.

، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،در صورتیکه می خواهید شب ها قبل از خواب تمرینات خود را انجام دهید مراقب باشید پرخوری نکنید و یا حداقل از صرف شام تا زمان انجام تمرینات چند ساعتی گذشته باشد. البته لازم به ذکر است که در یوگا صرف آخرین وعده غذایی فقط تا هنگام غروب خورشید توصیه شده است!

، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،مکانی آرام و امن را انتخاب کنید، مکانی که ترجیحاً هر روز در آن مکان بتوانید بدون هیچگونه مزاحمتی به مراقبه بپردازید.

، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،کوشش و مداومت در انجام تمرینات از نکات کلیدی در اجرای مدیتیشن ها است.

، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،مدت زمانی را که به انجام تمرینات مدیتیشن اختصاص می دهید بستگی به تصمیم، راحتی و نیاز شما دارد. برای اینکار به ندای درونی خود گوش فرا دهید! اگر احساس خستگی، تحریک پذیری و یا تنبلی می کنید و یا به فکر توجیه و تفسیر افتاده اید، در این حالت وجود برتر شما یعنی روح شما شاید تشخیص به توقف تمرین گرفته است.

، باشگاه برتر یوگا پرنده آزاد ، آموزش مدیتیشن ، مرکز تخصصی یوگا استان البرز، راهکارهایی برای مدیتیشن صحیح ، نکته هایی برای مراقبه صحیح ، آرامش ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، مزکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ،فراموش نکنید زمانی که شما شروع به گوش دادن و عمل نمودن به احساسات درونی خود می نمائید، بتدریج زندگی شما با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد و در صورت پیوستگی تمرینات و مداومت بر آنها، فرصت های بیشتری در مسیر پیش روی شما قرار خواهد گرفت.

  گر به اقلیم عشق روی آری.....همه آفاق گلستان بینی

باشگاه یوگا پرنده آزاد