آموزش مدیتیشن باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ آموزش مدیتیشن ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥  مراقبه درحمام! گاهی به هنگام استحمام یا در زیر دوش آب ، ناگهان احساس می کنی که دلت می خواهد دعا بخوانی . بگذار چنین باشد ... زمان استحمام زمان خوبیست . در لحظه ای که نیاز به نیایش داری ، حمام هم مانند عبادتگاه خواهد بود ...  ♥ چشم دل باز کن که جلوه دلدار ، در تجلی است از در و دیوار ♥ ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد  ♥

مراقبه درحمام!

گاهی به هنگام استحمام یا در زیر دوش آب ، ناگهان احساس می کنی که دلت می خواهد دعا بخوانی . بگذار چنین باشد ... زمان استحمام زمان خوبیست . در لحظه ای که نیاز به نیایش داری ، حمام هم مانند عبادتگاه خواهد بود ...

چشم دل باز کن که جلوه دلدار ، در تجلی است از در و دیوار

باشگاه یوگا پرنده آزاد