یوگا در کرج, آموزش مدیتیشن

 

  آموزش مدیتیشن ♥ 

لحظه ابدی اکنون,آرامش ذهن ,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن,کنترل ذهن , یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز, سکوت ذهن, مراقبه,

از نشستن بدون دلیل و انگیزه در سکوت ، لذت ببر . در سکوت نشستن ، نفس کشیدن ، وجود داشتن ، گوش دادن به پرندگان یا به تماشا نشستن تنفس . حضور آگاهانه . . . آرام ، آرام رایحه ای تازه از تو برخواهد خاست . آن رایحه ، آن توازن ، آن آرامش ، آن سکون ، همان مراقبه است .

 لحظه هایت آرام

 باشگاه یوگا پرنده آزاد