آموزش مدیتیشن 

 یوگا استان البرز+آکادمی یوکا پرنده آزاد+مدیتیشن شمارش تنفس ها+yoga+meditation+pranayama+parandeazadyoga

مراقبه شمارش تنفس ها

این مراقبه که یکی از آسان ترین و قابل دسترس ترین انواع مراقبه است را  می توانید از روزی 5 دقیقه شروع کنید و به روزی 20 دقیقه برسانید .

1.بر روی زمین در یکی از نشست های یوگا و یا بر روی صندلی به حالتی آرام با ستون فقرات صاف و کشیده بنشینید . سر را در راستای ستون فقرات نگهدارید . چشم هایتان را ببندید و به آرامی شروع به انجام دم و بازدم کنید .

2.آگاهی و حواس خود را بر روی تنفس های خود متمرکز کنید و برای لحظاتی از دم ها و بازدم های طبیعي خود آگاه باشید . سپس آرام آرام شروع به شمارش دم ها و بازدم های خود کنید . شمارش تنفس خود را به گونه ای انجام دهید که در هنگام دم و بازدم اول ، مدام عدد 1 را تصور کرده و ذهناً با خود تکرار کنید و سپس دم و بازدم دوم ، عدد 2 و سپس دم و بازدم سوم ، عدد 3 و سپس دم و بازدم چهارم ، عدد 4 و سپس دم و بازدم پنجم ، عدد 5 را تصور و تکرار کنید . به عدد 5 که رسیدید ، دوباره از 1 شروع کنید تا عدد  5 و باز این چرخه را تکرار کنید .

3.تمام سعی خود را داشته باشید که توجه خود را به هوای خنکی معطوف کنید که در هنگام دم وارد پره های بینی ، سینوس ها ، حلق و ریه ها می شود و در هنگام بازدم ، هوای گرم و مرطوبی که  از پره های بینی خارج می گردد . امکان دارد ذهن شما بخواهد که فقط شما را به طرف شمارش اعداد متمرکز کند . ولی شما می بایست همزمان هم به دم ها و بازدم ها و هم به تبادل اکسیژن و نیز کیفیت تنفس خود کاملا توجه کنید .

4.در پایان پس از 5 الی 20 دقیقه ، مراقبه خود را به آرامی به اتمام برسانید . از عدد 1 تا 3 بشمارید و آرام چشم های خود را از پایین به بالا باز کنید .

از سفر در درون خود در خواهیم یافت ، تمام آنچه که تمنا می کنیم را داريم

باشگاه یوگا پرنده آزاد