آموزش باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

 آموزش باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد  انرژی لبخند درونی اگر بدن را یک سرزمین تصور کنیم ، قلب مانند فرمانروای این سرزمین است و مغز به عنوان کنترل کننده عمل می کند . تمام اجزای بدن انسان نیز توسط رگ های خونی و رشته های عصبی با يکدیگر در ارتباط هستند . حال در صورتي که بتوان بين مغز و قلب ارتباط برقرار کرد ، اعضای بدن خواهند توانست در قالب یک سیستم هماهنگ و یکپارچه با ذهن ، با تک تک اجزاء و اندام هاي خود در ارتباط باشند و انرژي لبخند درونی این ارتباط را در بدن برقرار می کند .  نحوه اجرا : آغاز تمرین لبخند درونی ازمنطقه هارا پنج انگشت زیر ناف صورت می گیرد . لبخند به چشم ها منتقل شده و از چشم ها مانند آبشاری ، انرژی این لبخند به تمام بدن سرازیر می گردد  .در تمام طول تمرین ، ذهن روی عضوی متمرکز است که قصد آن را داريم تا به آن لبخند بزنیم یا در واقع می خواهیم با آن عضو ارتباط برقرار کنیم  . زمانی که عضوی از بدنمان را تصور می کنیم و به آن لبخند می زنیم به این معنی است که ذهن را بر روی آن متمرکز کرده ایم و به کمک انرژی لبخند هر گونه استرس ، گرفتگی ، خستگی و احساسات منفی را از آن عضو دور می کنیم . لبخند از چشم ها آغاز شده ، سپس به قلب ، مغز ، ریه ها ، کبد ، کلیه ها و ... هدایت می شود  .به ترتیب این عضو ها را در ذهن مجسم می کنیم و احساسات منفی مربوط به هر عضوی را از آن ها دور می کنیم و اجازه می دهیم تا انرژی لبخند به آن ها بتابد  .به عنوان مثال زمانیکه می خواهیم به قلب خود لبخند بزنیم ، تصویر قلب را در ذهن خود مجسم می کنیم که زیر قفسه سینه متمایل به چپ قرار دارد و سپس با انرژی لبخند درونی با این عضو ارتباط برقرار می کنیم و تمام فشارها ، گرفتگی ها و خستگی ها را از آن می گیریم . لبخند درونی در سطح پیشرفته تر ، درباره احساسات منفی و تبدیل این احساسات به احساسات مثبت عمل می کند . ما انسان ها احساسات متفاوت خود را در  عضوهای مختلف از بدن ذخیره می کنیم و می توان گفت هر عضوی از بدن احساسات خاص خود را داراست . به عنوان مثال ، احساساتی مانند خشم ، عصبانیت و ...احساسات منفی هستند که در کبد ذخیره می شوند و می توانند در طولانی مدت موجب اختلال در عملکرد کبد گردند  .با کمک انرژی لبخند درونی می توان این احساسات منفی را به احساسات مثبت تبدیل کرد و از انرژی این بازیافت در بدن استفاده نمود .   لبخند نشانه ای از عشق است ، بنابر این بیائید با لبخند زدن و ایجاد ارتباط با اندام ها و گرفتن احساسات منفی از آن ها ، انرژی سرشار از عشق و سلامتی را به آن ها ببخشیم و با این تکنیک آرامش و نشاط را تجربه کنيم .  هر چه هست و می ماند عشق است و ديگر هيچ باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

انرژی لبخند درونی

اگر بدن را یک سرزمین تصور کنیم ، قلب مانند فرمانروای این سرزمین است و مغز به عنوان کنترل کننده عمل می کند . تمام اجزای بدن و اندام های انسان نیز توسط رگ های خونی و رشته های عصبی با يکدیگر در ارتباط هستند . حال در صورتي که بتوان بين مغز و قلب ارتباط برقرار کرد ، اعضای بدن خواهند توانست در قالب یک سیستم هماهنگ و یکپارچه با ذهن ، با تک تک اجزاء و اندام هاي خود در ارتباط باشند و انرژي لبخند درونی این ارتباط را در بدن برقرار می کند .

نحوه اجرا : آغاز تمرین لبخند درونی از منطقه هارا پنج انگشت زیر ناف صورت می گیرد . لبخند به چشم ها منتقل شده و از چشم ها مانند آبشاری ، انرژی این لبخند به تمام بدن سرازیر می گردد . در تمام طول تمرین ، ذهن بر روی عضوی متمرکز است که قصد آن را داريم تا به آن لبخند بزنیم یا در واقع می خواهیم با آن عضو ارتباط برقرار کنیم . زمانی که عضوی از بدنمان را تصور می کنیم و به آن لبخند می زنیم به این معنی است که ذهن را بر روی آن عضو متمرکز کرده ایم و به کمک انرژی لبخند هر گونه استرس ، گرفتگی ، خستگی و احساسات منفی را از آن عضو دور می کنیم . لبخند از چشم ها آغاز شده ، سپس به قلب ، مغز ، ریه ها ، کبد ، کلیه ها و ... هدایت می شود . به ترتیب این عضو ها را در ذهن مجسم می کنیم و احساسات منفی مربوط به هر عضوی را از آن ها دور می کنیم و اجازه می دهیم تا انرژی لبخند به آن ها بتابد . به عنوان مثال زمانی که می خواهیم به قلب خود لبخند بزنیم ، تصویر قلب را در ذهن خود مجسم می کنیم که زیر قفسه سینه متمایل به چپ قرار دارد و سپس با انرژی لبخند درونی با این عضو ارتباط برقرار کرده و تمام فشارها ، گرفتگی ها و خستگی ها را از قلب خود می گیریم .

لبخند درونی در سطح پیشرفته تر ، درباره احساسات منفی و تبدیل این احساسات به احساسات مثبت عمل می کند . ما انسان ها احساسات متفاوت خود را در عضوهای مختلف از بدن ذخیره می کنیم و می توان گفت هر عضوی از بدن احساسات خاص خود را داراست . به عنوان مثال ، احساساتی مانند خشم ، عصبانیت و ...احساسات منفی هستند که در کبد ذخیره می شوند و می توانند در طولانی مدت موجب اختلال در عملکرد کبد گردند . با کمک انرژی لبخند درونی می توان این احساسات منفی را به احساسات مثبت تبدیل کرد و از انرژی این بازیافت در بدن استفاده نمود .

 استان البرز+باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+ آموزش مراقبه و مدیتیشن+ انرژی لبخند دروني+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+Hara+هارا+ +شخص متعادل+ Hara No Aru Hito +محور هارا+انرژی چی+انرژی کی+پرانا+حضور در لحظه+حضوردر اينجا و اکنون+ تان- تين+دان- تين+ چی گنگ+ دريای كی+حوزه اکسیر زندگی+نقطه سلامتی+ارتباط قوی با زمین+

لبخند نشانه ای از عشق است ، بنابر این بیائید با لبخند زدن و ایجاد ارتباط با اندام ها و گرفتن احساسات منفی از آن ها ، انرژی سرشار از عشق و سلامتی را به آن ها ببخشیم و با این تکنیک آرامش و نشاط را تجربه کنيم .

هر چه هست و می ماند عشق است و ديگر هيچ

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد