آموزش مدیتیشن باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

 استان البرز+باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+مدیتیشن+مراقبه+مدیتیشن تمرکزی mindfulness+مدیتیشن غیرتمرکزي+مدیتیشن گل سرخ+ناحیه هيپوکمپوس مغز+تجربه آرامش+درمان گفتگوهای ذهنی+تقویت تمرکز+مراقبه بر طبیعت . . .

مدیتیشن گل سرخ

یکی از متداول ترين مراقبه هاي غیر تمرکزی مدیتیشن گل سرخ است . به طور کلی گنجاندن تمرينات غير تمرکزی در برنامه هاي مراقبه و مدیتیشن به صورت مؤثری بر تمرينات تمرکزی نيز اثر بخش بوده ، انجام متناوب این تمرينات در رشد و پیشرفت شما نیز تأثير چشمگیری خواهد داشت . اصولاً با انجام تمرین های عدم تمرکز حواس ، شما احساس خواهید کرد که خیلی عمیق تر از قبل مفهوم تمرکز را در می یابید و دستیابی به تمرکز نیز برای شما آسان تر از قبل است . در واقع در تمرین هاي عدم تمرکز ، شما در خود خلاء اي ایجاد می کنید که به واسطه آن شما را برای تمرینات تمرکزي آماده و مهیا می کند . ما توصیه می کنیم هر وقت می خواهید تمرکزی جدی بر مسئله ای داشته باشید ، مثلاً مطالعه کتابی ويژه يا حل و فصل مسئله اي مهم ، ابتدا تمرین وانهادگی و تمرینی از نوع غیر تمرکزی را انتخاب و انجام دهید و سپس به موضوع مورد نظر خود بپردازيد .

مديتیشن گل سرخ می تواند تمريني اساسي جهت تقویت تمرکز فکر باشد ، یعنی تمرکز بر هیچ! گل سرخي را برداريد و بدون تمرکز در گل سرخ خود غرق شوید . شما آگاهانه نگاه می کنید و به موضوع مورد نظر خود ، يعنی گل سرخ خیره می شوید اما در پس نگاه خود از تمرکز ارادی خبری نيست ، بلکه نگاهتان را در گل سرخ رها می کنید . تمرکز بر هیچ بر خلاف ظاهر کاملاً ساده اش به تمرین فراوانی نیاز دارد ، چرا که ذهن بلافاصله بازی های خود را آغاز خواهد نمود و البته این تمرین مراقبه ای بسیار گیرا و لذت بخش نیز هست چون تمرکز بر هيچ ما را از کشمکش ها و تحلیل های ويرانگر نجات می دهد و طعم فراموش شده آرامش را به ما می چشاند! بر گل سرخ خود مراقبه کنيد و  هر چقدر که می توانید در اين عدم تمرکز باقي بمانيد . در پایان مراقبه می توانید از خودتان و از گل سرخ خود تشکر کنيد!  

نوع ديگر تمرکز بر هيچ مي تواند خيره شدن به گوشه ای از طبيعت باشد! مثلاً از پنجره اتاق خود به کوهی بلند چشم بدوزید و يا وقتی در پارک نشسته ايد به گوشه ای از طبیعت خیره شوید و حالتی وانهاده به خود بگیرید . شما منظره اي را نگاه می کنید اما بدون قضاوت ، بدون تفکر و بدون تمرکز . هم عضلات راحت هستند و هم نگاه آرام است . به طور کلی شما هر زمان که بتوانید این توانایی "عدم تمرکز" را در خود ایجاد کنید ، خود به خود توانایی "تمرکز داشتن" را نیز در خود تقويت کرده ايد . در واقع توانایی تمرکز نداشتن ، شما را آنقدر در خود غرق می کند که ديگر جايي براي افکار مغشوش و پراکنده و گفتگوهاي ذهني باقي نمي گذارد و اینجاست که سلول هاي مغز به استراحت می پردازد و تجربه آرامش پاداش مراقبه کننده می گردد!

التماس دعا

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد