آموزش باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد 

یک مدیتیشن ساده

 پرنده آزاد Yoga مدیتیشن Meditation مدیتیشن با شعله شمع Meditation flame فضای چید آکاش Chydakash space دهارنا Deharena آگاهی Knowledgeآ آجناچاکرا ریلکسیشن Meditation آموزش آگاهی از تنفس باشگاه یوگا شادی حقیقی مانترا مدیتیشن مراقبه نماز صبح یوگا پرنده آزاد 

خودر را ملزم سازید که هر روزه و در زمانی مشخص به انجام این مراقبه بپردازید .

یک مکان آرام و امن را انتخاب کنید ، مکانی که ترجیحاً هر روز در آن مکان بتوانید بدون هیچگونه مزاحمتی به مراقبه بپردازید .

هر گونه عاملی که تمرکز شما را بر هم می زند از خود دور کنید : زنگ تلفن  ، صدای تلویزیون و . . .  

در یکي از نشست های يوگا ، با ستون فقرات صاف قرار بگیرید .

یک لغت یا یک جمله کوتاه را انتخاب نمایید . (مانند : من در پناه خداوند هستم يا . . . )

چشمان خود را ببنديد و تا پایان تمرین بسته نگهدارید . این عمل به تمرکز شما کمک فراوانی می کند .

عضلات خود را آرام آرام وانهاده کنيد . به ترتیب پیش برويد و از رهايي عضلات مورد نظر خود آگاه باشید . اینکار ارتباط افکار را با عضلات قطع می کند .

برای لحظاتی از جریان تنفس طبيعي خود آگاه باشید .

حال یک دم عمیق بگیرید و همراه با بازدم تمام افکار مغشوش و ناراحت کننده ، گرفتگی ها ، انقباض ها و هر آنچه را که نمی خواهید از بدن دور کنيد .

سعی خود را داشته باشید که همراه با تنفس های عمیق تک تک عضلات بدن را نیز شل و آرام و وانهاده سازید .

در زمان دم لغت و يا جمله انتخابی خود را ذهناً تکرار کنید و سپس بازدم را به آرامي انجام دهيد .

دقت داشته باشید که هر زمان افکار نگران کننده به شما هجوم آورد ، فقط همچون ناظری خاموش به تماشای آن فکر بنشینید و آرام آرام به مانترای خود برگرديد .

مراقبه خود را به مدت 10 الي 20 دقیقه انجام دهید . (برای کنترل زمان هرگز از ساعت زنگ دار استفاده نکنید .)

پس از انجام مراقبه یک تا دو دقیقه نيز با چشمان بسته بنشینید و مجدداً از تنفس طبیعي خود آگاه باشید . هرگز تا یکی دو دقیقه پس از انجام مراقبه ها به حالت ايستاده قرار نگیرید!

برنامه ریزی کنید که مراقبه خود را ترجيحاً دو بار در روز انجام دهيد .

بهترین زمان برای انجام تمام مدیتیشن ها بعد از نماز صبح می باشد .

شادی حقيقي برای شما که جوينده راه راستي هستید

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد