آموزش باشگاه علمی ـ تخصصی يوگا پرنده آزاد

♥ آموزش ♥ باشگاه علمی ـ تخصصی يوگا پرنده آزاد ♥  استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج : سیمین صدیق ابراهیم نیامراقبه سکوت مراقبه سکوت یعنی این‌ که با خود عهد ببندید مدت زمان معینی فقط باشید و بدون داوري و قضاوت فقط سکوت را تجربه کنيد . داوری ، ارزیابی مداوم امور به صورت درست و نادرست یا نیک و بد است . وقتی مدام سرگرم ارزیابی و طبقه‌بندی و برچسب زدن و تجزیه و تحلیل باشید ، در گفتگوی دروني تان تلاطم بسیار ایجاد می‌کنید و این تلاطم جریان انرژي را در درونتان بسته و محدود می سازد . تجربه مراقبه سکوت یعنی مدت معینی از گفتگو ، خصوصا گفتگوی تلفنی! ، تماشای تلویزیون ، گوش دادن به رادیو ، خواندن کتاب و انجام هر کار دیگری آگاهانه خودداری کنید . با انجام اين مراقبه و تمرين آن زيبايي هاي حقيقي زندگي را باز خواهيد شناخت و ناخودآگاه در مقابل قدرت لايزال پروردگار سر تعظيم فرو خواهيد آورد . تسليم اراده او شده و حضور مؤثر در جهان هستي را آغاز خواهيد کرد ، چرا که به فرموده امير مؤمنان حضرت علي ( ع ) دير يا زود بايد بگذاريم و بگذريم . تمرین ۱: هر روز مدتی را که بهتر است در ارتباط با طبیعت باشد به صورت ناظر خاموش و در سکوت به نظاره هوشمندی جهان هستي و درون موجودات زنده سپری کنید . خاموش به تماشای غروب بنشینید ، به صدای اقیانوس یا جویبار گوش فرا دهید یا از بوئیدن عطر گلی سرمست شوید . در سکوت به وزش نسیم در ميان برگ هاي درختان توجه کنيد يا به تماشاي آسمان آبي و بازي ابرها بپردازيد و پرواز سبکبال پرندگان را به چشمان خود هديه دهيد! تمرین ۲: عدم داوری را جزو تمرينات هر روز و هر لحظه خود قرار دهيد . مهربان لحظه هايتان سرشار از عشق و مهر باشگاه يوگا پرنده آزاد  ♥ مراقبه سکوت ♥

مراقبه سکوت 

مراقبه سکوت یعنی این‌ که با خود عهد ببندید مدت زمان معینی فقط باشید و بدون داوري و قضاوت فقط سکوت را تجربه کنيد . داوری ، ارزیابی مداوم امور به صورت درست و نادرست یا نیک و بد است . وقتی مدام سرگرم ارزیابی و طبقه‌بندی و برچسب زدن و تجزیه و تحلیل باشید ، در گفتگوی دروني تان تلاطم بسیار ایجاد می‌کنید و این تلاطم جریان انرژي را در درونتان بسته و محدود می سازد . تجربه مراقبه سکوت یعنی مدت معینی از گفتگو ، خصوصا گفتگوی تلفنی! ، تماشای تلویزیون ، گوش دادن به رادیو ، خواندن کتاب و انجام هر کار دیگری آگاهانه خودداری کنید . با انجام اين مراقبه و تمرين آن زيبايي هاي حقيقي زندگي را باز خواهيد شناخت و ناخودآگاه در مقابل قدرت لايزال پروردگار سر تعظيم فرو خواهيد آورد . تسليم اراده او شده و حضور مؤثر در جهان هستي را آغاز خواهيد کرد ، چرا که به فرموده امير مؤمنان حضرت علي ( ع ) دير يا زود بايد بگذاريم و بگذريم .

تمرین ۱: هر روز مدتی را که بهتر است در ارتباط با طبیعت باشد به صورت ناظر خاموش و در سکوت به نظاره هوشمندی جهان هستي و درون موجودات زنده سپری کنید . خاموش به تماشای غروب بنشینید ، به صدای اقیانوس یا جویبار گوش فرا دهید یا از بوئیدن عطر گلی سرمست شوید . در سکوت به وزش نسیم در ميان برگ هاي درختان توجه کنيد يا به تماشاي آسمان آبي و بازي ابرها بپردازيد و پرواز سبکبال پرندگان را به چشمان خود هديه دهيد!

تمرین ۲عدم داوری را جزو تمرينات هر روز و هر لحظه خود قرار دهيد .

مهربان لحظه هايتان سرشار از عشق و مهر 

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد