سخن بزرگان 

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد 

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سخن بزرگان : دگرگوني‌هايي را كه دلتان مي‌خواهد در دنيا ببينيد ، نخست از خودتان آغاز كنيد « مهاتما گاندی»     

 دگرگوني‌هايي را كه دلتان مي‌خواهد در دنيا ببينيد ، نخست از خودتان آغاز كنيد

مهاتما گاندی