داستان های آموزنده  باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز +داستان های آموزنده باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد  آسان بیاندیش ، راحت زندگی كن! نقل است که در كشور ژاپن مرد ثروتمندی زندگی می كرد كه هميشه از درد چشم رنج می برد و به اين جهت هميشه در حسرت یک خواب راحت بسر می برد! او برای مداوای بیماری خود هر گونه درمانی را انجام داده بود اما هیچ نتيجه ای نداشت . در نهايت نااميد و درمانده به توصیه يکی از مشاوران خود به راهب مقدس و شناخته شده اي مراجعه کرد . راهب پس از معاینه وی به مرد پيشنهاد داد که درمان درد او فقط در اين است که براي مدتي طولاني به هيچ رنگي بجز رنگ سبز نگاه نکند! مرد ثروتمند پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور داد با خرید بشكه های رنگ تمام خانه را با رنگ سبز رنگ آمیزی كنند و تمام اسباب و اثاثیه خانه را نیز به رنگ سبز درآورد و خلاصه کلام اينکه پس از مدتی رنگ ماشین ، لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می خورد را به رنگ سبز و تركیبات آن تغییر داد و البته چشم دردش نیز تسكین يافته و بیماری اش درمان شد . پس از بهبودي مرد ثروتمند برای تشكر از راهب وی را به منزلش دعوت کرد . راهب كه با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد شده بود ، متوجه شد كه باید لباسش را عوض كرده و خرقه ای به رنگ سبز بر تن كند . او نیز چنین كرده و وقتی به محضر بیمارش رسید از او حالش را جويا شد و از روند بهبود بيماري چشمش پرسید؟ مرد ثروتمند با تشکر فراوان بهبودي کامل خود را عنوان کرد اما در عين حال گفت :  

آسان بیاندیش ، راحت زندگی كن

نقل است که در كشور ژاپن مرد ثروتمندی زندگی می كرد كه هميشه از درد چشم رنج می برد و به اين جهت هميشه در حسرت یک خواب راحت بسر میبرد!او برای مداوای بیماری خود هر گونه درمانی را انجام داده بود اما هیچ نتيجه ای نداشت . در نهايت نااميد و درمانده به توصیه يکی از مشاوران خود به راهب مقدس و شناخته شده اي مراجعه کرد . راهب پس از معاینه وی به مرد پيشنهاد داد که درمان درد او فقط در اين است که براي مدتي طولاني به هيچ رنگي بجز رنگ سبز نگاه نکند! مرد ثروتمند پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور داد با خرید بشكه های رنگ تمام خانه را با رنگ سبز رنگ آمیزی كنند و تمام اسباب و اثاثیه خانه را نیز به رنگ سبز درآورد و خلاصه کلام اينکه پس از مدتی رنگ ماشین ، لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم میخورد را به رنگ سبز و تركیبات آن تغییر داد و البته چشم دردش نیز تسكین يافته و بیماری اش درمان شد . پس از بهبودي مرد ثروتمند برای تشكر از راهب وی را به منزلش دعوت کرد . راهب كه با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد شده بود ، متوجه شد كه باید لباسش را عوض كرده و خرقه ای به رنگ سبز بر تن كند . او نیز چنین كرده و وقتی به محضر بیمارش رسید از او حالش را جويا شد و از روند بهبود بيماري چشمش پرسید؟ مرد ثروتمند با تشکر فراوان بهبودي کامل خود را عنوان کرد اما در عين حال گفت : "اما این گرانترین مداوایی بود كه تاكنون داشته ام." مرد راهب با تعجب به بیمارش گفت : "اما بالعكس این ارزانترین نسخه ای بوده است كه تاكنون من تجویز كرده ام". شما برای درمان خود نيازي به صرف اينهمه هزينه نداشتيد و برای مداوای چشم دردتان ، تنها كافی بود عینكی با شیشه سبز رنگ خریداری كنید! راهب در ادامه توضیح داد : "ما هيچگاه نمي توانيم تمام دنیا را تغییر دهیم ، بلكه با تغییر چشم انداز خود قادر خواهيم بود دنیا را به كام خود درآوریم . اصولاً تغییر دادن دنیا كاری بس احمقانه است ، اما تغییر چشم انداز خودمان ارزانترین ، موثرترین و کاربردي ترين روش براي یک زندگي سعادتمندانه و تجربه آرامش در زندگي است .  

آسان بیاندیش ، راحت زندگی كن

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد