مقالات

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ,چاکرادرمانی,باشگاه یوگا,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,پرنده آزاد یوگا,

دشمنان روح از دیدگاه چاکراها

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه, در چاکرای اول یا مولادهارا شهوت دشمن روح است. شهوت مغناطیس و خلوص طبیعی معصومیت را در انسان تغییر می دهد و آگاهی را منحرف و ضعیف می سازد.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه, در چاکرای دوم یا سوادهیستانا دشمن روح بدخلقی است که به صورت عصبانیت و بی صبری بروز می کند. این ويژگی در ادامه خود را در ویشودهی چاکرا نشان خواهد داد.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه, در چاکرای سوم یا مانی پورا دشمن روح حرص و طمع است که ما را از سخاوت طبیعی دور می کند و توجه ما را از این حقیقت که خداوند همه چیز را برای ما فراهم می کند منحرف می سازد. حرص و طمع ما را به سمت مادیات می کشاند.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه, در چاکرای قلب یا آناهاتا چاکرا دشمن روح وابستگی است که منیت ما را در روابط زودگذر و فانی قرار می دهد و از امنیت بی حد و مرز باز می دارد.

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, در چاکرای پنجم یا ویشودهی دشمن روح حسادت است که ما را از درک این که موفقیت دیگران موفقیت ماست و همه از یک پیکر هستیم باز می دارد.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه, در آجنا چاکرا یا چاکرای ششم غرور و خودپسندی دشمن روح است که به بروز ایگو و یا نفس کمک می کند و حس منیت را در انسان تقویت می سازد. غرور و خودپسندی همواره از تواضع جلوگیری می کند.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه, چاکرای تاج سر یا ساهاسرارا دشمنی ندارد . این چاکرا جایگاه سکوت و لذت است، اما توجه داشته باشید که این جایگاه با بسته بودن دیگر چاکراها عمل نخواهد کرد.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه, 

  آرزوي ما رشد آگاهي شماست

  ♥ آزاد و پر نور باشید

 ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد