مقالات باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

,هارا,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,باشگاه یوگا,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,یوگای تخصصی بانوان, لحظه ابدی اکنون, 

هارا

هارا كلمه‌ای ژاپنی است . در زبان ژاپنی ، هارا به نقطه‌ای در بدن اشاره می کند که حدود پنج سانتی متر پايين تر از ناف قرار دارد . در اين نگرش ، هارا مركز ورود انرژی حياتی يا همان انرژی چی و يا كی به بدن است . برای هارا نام‌های متعددی گفته شده است : تان- تين ، دان- تين ، چی- گنگ ، دريای كی و در برخی موارد اشتباهاً چاكرای دوم .

در بسياری از تعاليم روحانی شرقی تاکيد و تمرکز بر روی هارا بسيار با اهميت است . تمركز بر روی هارا ، راهی برای حضور در بدن‌ فيزيکی است . معنی عبارت تان تين بخوبی اين نکته را نشان می دهد : تان يعنی داروی ناميرايی و تين يعنی حوزه . بنابراين در اين تعريف ، هارا حوزه اكسير زندگانی است . هارا ، مركز وجود ماست ، نقطه سلامتی ، انرژی حياتی و نيرو .

در بدن انسان ، هارا مركز و ريشه است . همانطوری که يك گياه بدون داشتن ريشه قدرتمند و عميق نمی‌تواند خود را در زمين ، مستحكم نگهدارد ، انسان ها نيز بدون داشتن ارتباط عميق با اين نقطه به نوعی در زندگی خود گم هستند . اگر دقت کنيد هارا دقيقا نزديك ناف است . ناف نقطه اصلی ورود انرژی و تغذيه در دوران رشد جنينی است . بعد از تولد جنين ، هارا جای ناف را مي گیرد . اگر دقت کنيد بچه های کوچک شکم کاملا رها و آزاد دارند و نفس کشیدن آن ها نيز كاملا شكمی است  . اين شکل طبيعی بدن است . نقطه مقابل آن ، نگرش غربی ها به فرم بدن است . در فرهنگ غرب ، نشانه سلامت اين است كه شكم ، داخل و سينه جلو باشد بعلاوه قدرت و نيرو در بازوها ، دستان و ذهن جای دارد . اين امر در ديد شرقی برعكس است . در نگرش دنيای شرق قدرت واقعی در هارا جای دارد . برای همين در مورد کار کردن و تقويت هارا تعاليم فراوانی وجود دارد . در تمام ورزش های رزمی شرق آنچه مهم است توجه داشتن به هارا است و ضربه موثر برای از پای در آوردن حريف انرژی خود را از هارا دريافت می کند . شايد واژه هاراگيری را شنيده باشيد . سامورايی ها برای خودکشی هارا گيری می کردند. واژه گيری در زبان ژاپنی به معنی بريدن و قطع کردن است . در هاراگيری ، سامورايی خنجر را در هارا وارد کرده و آنرا قطع می کند . با تمركز بر روی هارا ، ارتباط بين بدن (هارا) ، احساس (چاكرای قلب) و فكر (ذهن) برقرار می شود . در میان صوفی ها برای بيان جدايی از هارا واژه "دوری" به کار می رود . جالب است که اين لفظ در برخی کتاب های غربی نيز آورده شده است . در اينجا ، دوری به معنی جدا شدن از اصل و خانه است . ما حضور خود را در تماس با هارا کسب مي کنيم . منظور از حضور ، بودن در لحظه ، اکنون و اينجا است . در هارا ، هر دو جنبه زنانه و مردانه يعنی ينگ و يين حضور دارند . در اين حالت شخص هر چيزی را همانطوری كه هست مي پذيرد و ذهن قضاوت‌گر تعطيل می شود . در اين موقع لازم نيست چيزها تغييركنند تا دوست داشتنی باشند .

هارا نقطه‌ای است بسيار حساس و آسيب پذير . خيلی وقت ها به هنگام ترس یا درد ، ناخودآگاه این ناحيه را لمس کرده یا ماساژ می دهیم . به رفتار حيوانات دقت کنید . حيوانات وقتی با كسی احساس نزديكی يا امنيت داشته باشند ، اجازه مي‌دهند تا شخص به شكم آنها دست بزند .

 ,هارا,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,باشگاه یوگا,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,یوگای تخصصی بانوان, لحظه ابدی اکنون,

اگر به شکل دقت کنيد مشاهده می کنيد که هارا روی محوری قرار دارد که آن را محور يا خط هارا می نامند . خط هارا در ادامه به زمين وصل می شود و ما از اين نقطه با زمين ارتباط برقرار می کنيم . در بسياری از بيماری‌های مزمن ، خط هارا دچار انحراف می شود . در نگرش شرقی ، مردمی كه در يك فرهنگ زندگی مي‌كنند ، دارای خطوط هارای مشابهی هستند و به همين ترتيب ، ملت‌های مختلف دارای هاراهای مختلفی هستند . بنابراين يك ملت يا يك گروه می‌توانند رنج يا قصدی مشترك داشته باشند . 

حضور در هارا ، حضور در قصد

نتيجه هر كار و عمل ، به قصد و نيت ما در موقع انجام آن برمي‌گردد . در مورد هر کاری ، آنچه مهم است نيت واقعی ما است . حتی تمامی اعمال عبادی ما انسان ها بدون قصد و نیت باطل بوده و اجازه انجام آن ها بدون اصل نیت به ما داده نشده است . خيلی اوقات در پس یک حرف یا عمل ، خواسته ای پنهانی وجود دارد . در ظاهر یک چیز گفته می شود یا کاری صورت می گیرد ولی پشت آن قصد و نیت دیگری قرار دارد . این امر بسياری از روابط و رفتاهای اجتماعی را شامل می شود . شخص چیزی را بیان می کند یا دست به رفتاری می زند که فقط برای همسویی ظاهری با محیط اطراف يا فرار از انتقادهای ديگران صورت می گیرد . اينكه چرا بسیاری از خواسته‌های ما نتيجه نمي دهند يا در روابط خود دچار مشكل هستيم ، به همين قصدهای پنهانی برمی‌گردد . در اين موارد ، آنچه بيان مي كنيم يا نشان مي دهيم ، بكلی با نيت ما متفاوت است . به عبارت دیگر بین قصد و عمل هماهنگی وجود ندارد . در تعالیم شرقی وقتی شخص یاد می گیرد در هارا حضور داشته باشد به نوعی در قصد واقعی خود حاضر است .

در زندگی ما ناهماهنگی بين قصد و عمل نمود بیرونی پیدا می کند . اين نمود بيرونی می‌تواند به شكل جر و بحث های بی ثمر باشد . وقتی دو نفر با هم جر و بحث مي کنند ، بدانيد كه هر دو خارج از چيزی هستند كه در ظاهر نشان مي دهند . بسیاری از ما در حرف یک چیزی می گوییم ، دیگران چیز دیگری می فهمند و بعد هم برای خود برداشت دیگری می کنند . همه این موارد به دلیل ناهماهنگی بین قصد واقعی و درونی و رفتاری است که از خود بروز می دهیم . اگر به تمام موارد اختلاف ، ناسازگاری ها و مشاجرات خود توجه کنیم مشاهده می کنیم در همه این موارد یک قصد پنهانی وجود داشته که ریشه تمام این مشکلات در آن نهفته است . در زبان ژاپنی Hara No Aru Hito به شخصی گفته می شود كه در مركز است . اين شخص هميشه در تعادل ، آرامش ، بلندنظری و دارای قلبی گرم است . او بدون قضاوت‌های كوركورانه می‌داند چه چيزی درست است . او هر چيزی را همانطوری كه هست مي پذيرد و برای هرچيزی كه بر سر راهش ظاهر شود آماده است . او درختی است كه بدون تلاش ميوه‌های رسيده و باروری مي دهد .

با تشکر از استاد ارجمند جناب دکتر رضا صادقي

حضور در لحظه را برایتان آرزومندیم

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد