مقالات باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+Hara+هارا+ +شخص متعادل+ Hara No Aru Hito +محور هارا+انرژی چی+انرژی کی+پرانا+حضور در لحظه+حضوردر اينجا و اکنون+ تان- تين+دان- تين+ چی گنگ+ دريای كی+حوزه اکسیر زندگی+نقطه سلامتی+ارتباط قوی با زمین 

هارا

هارا كلمه‌ای ژاپنی است . در زبان ژاپنی ، هارا به نقطه‌ای در بدن اشاره می کند که حدود پنج سانتی متر پايين تر از ناف قرار دارد . در اين نگرش ، هارا مركز ورود انرژی حياتی يا همان انرژی چی و يا كی به بدن است . برای هارا نام‌های متعددی گفته شده است : تان- تين ، دان- تين ، چی- گنگ ، دريای كی و در برخی موارد اشتباهاً چاكرای دوم .

در بسياری از تعاليم روحانی شرقی تاکيد و تمرکز بر روی هارا بسيار با اهميت است . تمركز بر روی هارا ، راهی برای حضور در بدن‌ فيزيکی است . معنی عبارت تان تين بخوبی اين نکته را نشان می دهد : تان يعنی داروی ناميرايی و تين يعنی حوزه . بنابراين در اين تعريف ، هارا حوزه اكسير زندگانی است . هارا ، مركز وجود ماست ، نقطه سلامتی ، انرژی حياتی و نيرو .

در بدن انسان ، هارا مركز و ريشه است . همانطوری که يك گياه بدون داشتن ريشه قدرتمند و عميق نمی‌تواند خود را در زمين ، مستحكم نگهدارد ، انسان ها نيز بدون داشتن ارتباط عميق با اين نقطه به نوعی در زندگی خود گم هستند . اگر دقت کنيد هارا دقيقا نزديك ناف است . ناف نقطه اصلی ورود انرژی و تغذيه در دوران رشد جنينی است . بعد از تولد جنين ، هارا جای ناف را مي گیرد . اگر دقت کنيد بچه های کوچک شکم کاملا رها و آزاد دارند و نفس کشیدن آن ها نيز كاملا شكمی است  . اين شکل طبيعی بدن است . نقطه مقابل آن ، نگرش غربی ها به فرم بدن است . در فرهنگ غرب ، نشانه سلامت اين است كه شكم ، داخل و سينه جلو باشد بعلاوه قدرت و نيرو در بازوها ، دستان و ذهن جای دارد . اين امر در ديد شرقی برعكس است . در نگرش دنيای شرق قدرت واقعی در هارا جای دارد . برای همين در مورد کار کردن و تقويت هارا تعاليم فراوانی وجود دارد . در تمام ورزش های رزمی شرق آنچه مهم است توجه داشتن به هارا است و ضربه موثر برای از پای در آوردن حريف انرژی خود را از هارا دريافت می کند . شايد واژه هاراگيری را شنيده باشيد . سامورايی ها برای خودکشی هارا گيری می کردند. واژه گيری در زبان ژاپنی به معنی بريدن و قطع کردن است . در هاراگيری ، سامورايی خنجر را در هارا وارد کرده و آنرا قطع می کند . با تمركز بر روی هارا ، ارتباط بين بدن (هارا) ، احساس (چاكرای قلب) و فكر (ذهن) برقرار می شود . در میان صوفی ها برای بيان جدايی از هارا واژه "دوری" به کار می رود . جالب است که اين لفظ در برخی کتاب های غربی نيز آورده شده است . در اينجا ، دوری به معنی جدا شدن از اصل و خانه است . ما حضور خود را در تماس با هارا کسب مي کنيم . منظور از حضور ، بودن در لحظه ، اکنون و اينجا است . در هارا ، هر دو جنبه زنانه و مردانه يعنی ينگ و يين حضور دارند . در اين حالت شخص هر چيزی را همانطوری كه هست مي پذيرد و ذهن قضاوت‌گر تعطيل می شود . در اين موقع لازم نيست چيزها تغييركنند تا دوست داشتنی باشند .

هارا نقطه‌ای است بسيار حساس و آسيب پذير . خيلی وقت ها به هنگام ترس یا درد ، ناخودآگاه این ناحيه را لمس کرده یا ماساژ می دهیم . به رفتار حيوانات دقت كنید . حيوانات وقتی با كسی احساس نزديكی يا امنيت داشته باشند ، اجازه مي‌دهند تا شخص به شكم آنها دست بزند .

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+Hara+هارا+ +شخص متعادل+ Hara No Aru Hito +محور هارا+انرژی چی+انرژی کی+پرانا+حضور در لحظه+حضوردر اينجا و اکنون+ تان- تين+دان- تين+ چی گنگ+ دريای كی+حوزه اکسیر زندگی+نقطه سلامتی+ارتباط قوی با زمین

اگر به شکل دقت کنيد مشاهده می کنيد که هارا روی محوری قرار دارد که آن را محور يا خط هارا می نامند . خط هارا در ادامه به زمين وصل می شود و ما از اين نقطه با زمين ارتباط برقرار می کنيم . در بسياری از بيماری‌های مزمن ، خط هارا دچار انحراف می شود . در نگرش شرقی ، مردمی كه در يك فرهنگ زندگی مي‌كنند ، دارای خطوط هارای مشابهی هستند و به همين ترتيب ، ملت‌های مختلف دارای هاراهای مختلفی هستند . بنابراين يك ملت يا يك گروه می‌توانند رنج يا قصدی مشترك داشته باشند . 

حضور در هارا ، حضور در قصد

نتيجه هر كار و عمل ، به قصد و نيت ما در موقع انجام آن برمي‌گردد . در مورد هر کاری ، آنچه مهم است نيت واقعی ما است . حتی تمامی اعمال عبادی ما انسان ها بدون قصد و نیت باطل بوده و اجازه انجام آن ها بدون اصل نیت به ما داده نشده است . خيلی اوقات در پس یک حرف یا عمل ، خواسته ای پنهانی وجود دارد . در ظاهر یک چیز گفته می شود یا کاری صورت می گیرد ولی پشت آن قصد و نیت دیگری قرار دارد . این امر بسياری از روابط و رفتاهای اجتماعی را شامل می شود . شخص چیزی را بیان می کند یا دست به رفتاری می زند که فقط برای همسویی ظاهری با محیط اطراف يا فرار از انتقادهای ديگران صورت می گیرد . اينكه چرا بسیاری از خواسته‌های ما نتيجه نمي دهند يا در روابط خود دچار مشكل هستيم ، به همين قصدهای پنهانی برمی‌گردد . در اين موارد ، آنچه بيان مي كنيم يا نشان مي دهيم ، بكلی با نيت ما متفاوت است . به عبارت دیگر بین قصد و عمل هماهنگی وجود ندارد . در تعالیم شرقی وقتی شخص یاد می گیرد در هارا حضور داشته باشد به نوعی در قصد واقعی خود حاضر است .

در زندگی ما ناهماهنگی بين قصد و عمل نمود بیرونی پیدا می کند . اين نمود بيرونی می‌تواند به شكل جر و بحث های بی ثمر باشد . وقتی دو نفر با هم جر و بحث مي کنند ، بدانيد كه هر دو خارج از چيزی هستند كه در ظاهر نشان مي دهند . بسیاری از ما در حرف یک چیزی می گوییم ، دیگران چیز دیگری می فهمند و بعد هم برای خود برداشت دیگری می کنند . همه این موارد به دلیل ناهماهنگی بین قصد واقعی و درونی و رفتاری است که از خود بروز می دهیم . اگر به تمام موارد اختلاف ، ناسازگاری ها و مشاجرات خود توجه کنیم مشاهده می کنیم در همه این موارد یک قصد پنهانی وجود داشته که ریشه تمام این مشکلات در آن نهفته است . در زبان ژاپنی Hara No Aru Hito به شخصی گفته می شود كه در مركز است . اين شخص هميشه در تعادل ، آرامش ، بلندنظری و دارای قلبی گرم است . او بدون قضاوت‌های كوركورانه می‌داند چه چيزی درست است . او هر چيزی را همانطوری كه هست مي پذيرد و برای هرچيزی كه بر سر راهش ظاهر شود آماده است . او درختی است كه بدون تلاش ميوه‌های رسيده و باروری مي دهد .

با تشکر از استاد ارجمند جناب دکتر رضا صادقي

حضور در لحظه را برایتان آرزومندیم

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد