مقالات 

باشگاه علمی تخصصی پرنده آزاد

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا مراحل آگاهی در یوگا

 ♥ مراحل آگاهي در يوگا ♥

یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,زندگی آگاهانه,آگاهی از خود ,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,اولين مرحله در جهت کسب آگاهي ؛ مشاهده بدن خودتان است . شما بوسیله آساناهاي يوگا ، آرام آرام از هر حركت و هر وضعيت بدن خود آگاه و هوشيار خواهيد شد . به مرور كه آگاهي شما افزايش مي يابد ، معجزه اي اتفاق مي افتد! بسياري از كارهايي كه قبلا عادت داشتيد انجام دهيد به سادگي حذف خواهند شد و تمايل شما به تجربه زندگي آگاهانه تر بيشتر خواهد گرديد . عادات مفيد جديدي در شما شکل خواهد گرفت و بسياري از خواستن ها تعديل خواهد گرديد . بدن شما آرامش بيشتري را تجربه خواهد كرد و هماهنگي بيشتري را در آن احساس خواهيد نمود  .

یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,زندگی آگاهانه,آگاهی از خود ,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,مرحله دوم ، آگاه شدن از افكار تان است . افكار شما بسيار ظريف تر از بدنتان است و البته خطرناك تر! هنگامي كه از افكار خود آگاه مي شويد بسيار شگفت زده خواهيد شد كه در درونتان چه مي گذرد . اگر هر آنچه از ذهنتان مي گذرد را در برگه اي ثبت كنيد ، هنگامي كه دوباره آن را مرور كنيد بسيار تعجب خواهيد كرد . (لطفا در بخش مراقبه (مديتيشن) مراقبه افکار خود را بنويسيد را مطالعه فرمائيد.) تنها به مدت ده دقيقه هر آنچه از ذهنتان مي گذرد را بر روي كاغذي يادداشت كنيد ، پس از خواندن آن متوجه خواهيد شد كه چه ذهن ديوانه اي داريد! به علت عدم وجود آگاهي ، اين ديوانگي دائما به صورت يك "جريان" در درون ما در حال گذر است . اين ديوانگي هر آنچه انجام مي دهيد را تحت تاثير قرار مي دهد و بر هر آنچه انجام نمي دهيد نيز تأثير مي گذارد . اين جريان مداوم افکار و گفتگوهاي ذهني دايمي كه در درون شماست مي بايست متحول شود . معجزه آگاهي اين است كه براي اين تحول نيازي نيست كار خاصي انجام دهيد ، جز اينكه آگاه و هوشيار باقي بمانيد . پديده ناظر خاموش بودن و مشاهده كردن ، اين ديوانگي را تغيير مي دهد . به مرور زمان و پس از انجام مداوم تمرينات ، به آهستگي اين نابساماني افکار کاهش يافته و زماني نيز ناپديد مي شود . در نهايت نيز افكار شما شروع به تبعيت از يك الگوي خاص مي كنند! اينجاست که نه تنها ديگر آشوب و اغتشاشي در افكارتان مشاهده نمي كنيد ، بلكه افكارتان بيشتر و بيشتر هماهنگ خواهند شد و آرامشي ژرف بر وجودتان حاكم مي شود .

یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,زندگی آگاهانه,آگاهی از خود ,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,هنگامي كه بدن و ذهن شما در آرامش باشند متوجه خواهيد شد كه آنها هماهنگ با يكديگر عمل مي كنند و در واقع پلي ميان آنها وجود دارد . براي اولين بار هماهنگي ميان ذهن و بدن به وجود خواهد آمد و اين هماهنگي كمك شاياني براي برداشتن مرحله سوم خواهد داشت : آگاه شدن از احساسات و هيجانات . اين ظريف ترين لايه وجودي شما و مشكل ترين مرحله آگاهي است ولي اگر بتوانيد از افكار خود آگاه شويد با اين مرحله تنها يك قدم فاصله خواهيد داشت . فقط كمي آگاهي بيشتر مورد نياز است كه احساسات و هيجانات شما ظاهر شوند . هنگامي كه شما از تمامي اين سه لايه آگاه شويد ، هر سه لايه تبديل به يك پديده مي شوند و در اين صورت مرحله چهارم اتفاق مي افتد كه چيزي نيست كه شما بتوانيد خود آن را انجام دهيد . اين مرحله به خودي خود اتفاق مي افتد .

یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,زندگی آگاهانه,آگاهی از خود ,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,چهارمين مرحله ، آگاهي نهايي است كه باعث مي شود انسان كاملا بيدار و رستگار شود . در اين مرحله انسان از آگاهي خود آگاه مي شود  و تنها انسان هايي كه به اشراق رسيده اند مي دانند اين مرحله چيست . بدن لذت را مي شناسد ، ذهن شادي را تجربه مي كند ، دل خوشحالي را درك مي كند و فقط افرادي كه در مرحله چهارم قرار دارند مي دانند سرور و بهجت چيست . نكته مهم اين است كه شما آگاه و هوشيار به مشاهده ادامه مي دهيد و به اين ترتيب آرام آرام شاهد دروني شما ثابت و پايدار مي شود و تغيير و تحول دروني در شما صورت مي گيرد . در اين حالت آنچه مورد مشاهده قرار مي داديد ناپديد مي شود و براي اولين بار خود « شاهد» موضوع «مشاهده» مي شود و شما به مقصد نهايي مي رسيد : زندگي آگاهانه

آرزوي ما رشد آگاهي و افزايش آرامش شما است 

 استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا مراحل آگاهی در یوگا

باشگاه يوگا پرنده آزاد