يادداشت های مفید 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ عواطف سطح پایین انسانی و عوارض آن ها بر بدن انسان ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج ♥ مرکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ♥ 

عواطف سطح پایین و عوارض آن ها بر بدن ♥        

عاطفه نوعی خصیصه اکتسابی است که  به مرور زمان از بدو تولد در انسان تکمیل می شود. تجربه های عاطفی، تفسیر و ارزیابی افراد از حالات و اظهارات عاطفی درك شده آنهاست و البته این تجربیات ضرورتاً آگاهانه نیست. اگر كسی بخواهد بین تجربه های آگاهانه و ناآگاهانه فرق بگذارد، باید گفت: تجربه های عاطفی ممكن است در سطوح مختلف خودآگاهی رخ دهد. چنین تحلیل هایی اساس بسیاری از تفكرات روان تحلیلی را تشكیل داده است.

پژوهشگران دریافته اند که عواطف سطح پایین انسانی به صورت مستقیم تغییراتی در رفتار فیزيولوژیکی عصبی انسان ایجاد می نمایند که در دراز مدت منجر به ایجاد عوارضی در اندام های مختلف بدن می گردد. بر اساس این تحقیقات اثبات گردیده است که :

عصبانیت موجب تضعیف کبد می گردد.

غم ها و غصه ها شش ها را تضعیف می کند .

نگرانی معده را ضعیف می نماید .

استرس قلب و مغز را ضعیف می کند .

ترس موجب ضعیف شدن کلیه ها می شود .

اینجاست که بینش و دیدگاه یوگی ها و یوگینی های حقیقی، انسان را به تعمق و تفکر وا می دارد. زندگی آگاهانه و حضور در لحظه ابدی اکنون همراه با توکل و تسلیم و رضای محض در برابر مشیت پروردگار . . . این سبک زندگی موجب می گردد که فرد بدور از عواطف سطح پایین انسانی و نگرانی های بی مورد در جستجوی رشد و کمال و آگاهی سفر زندگی را دنبال نماید و آرامش و سرور درونی کمترین پاداش اینگونه سبک زندگی است.

♥ عواطف سطح پایین انسانی و عوارض آن ها بر بدن انسان ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج ♥ مرکزی تخصصی برای یوگای استان البرز ♥

  آسمان دلتان سرشار از آبی آرامش باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد