مطالب مرتبط 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

امواج آلفای مغز خود را تخمین بزنید.باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج 

امواج آلفای مغز خود را تخمین بزنید

نتیجه تحقیقات دو دانشمند علوم روانشناختی در فرانسه نشان دهنده آن است که برای دیدن امواج مغزی نیازی به استفاده از دستگاه ثبت امواج مغزی نبوده و ایجاد خطای بینایی موجب می گردد تا افراد امواج مغزی خود را مشاهده نمایند! 

برای انجام این تست لطفاً به نوارها یا خط های مارپیچ سیاه و سفید رنگ (شکل چرخ فوق) تمرکز کنید. در قسمت مرکز تصویر، ارتعاش یا لرزشی بصری (حالتی مانند سوسو زدن) را ادراک خواهید کرد. این سوسو زدن خفیف نشان دهنده امواج آلفای مغز است، که در درجه اول در طول دوره آرامش عمیق بوجود می آید.

محققان، فراوانی سوسو زدن ادراک  شده توسط افراد را، زمانی که آنها شروع به خیره شدن به تصویر کردند را مد نظر قرار دادند و آن را با امواج مغزی آلفا در حالت استراحت مقایسه نمودند. (در حالتی که هیچگونه محرک دیداری وجود ندارد) یافته ها نشانگر این بود که همبستگی بین این دو معنادار است. نتیجه این تحقیق نشان دهنده آن بوده است که نگاه کردن به چرخ دایره ای شکل و دیدن پس زمینه تصویر آن به بیننده اجازه می دهد تا امواج آلفای مغزی خود را تجربه و مشاهده نماید، ولی دیسکاوری نیوز نقدی که بر این پژوهش نوشته اینگونه است: آنها هنوز دلیل قانع کننده ای مبنی بر اینکه این سوسو واقعا نشانگر امواج آلفا است ارائه نداده اند!

شاد، توانا و پویا باشید

باشگاه یوگا پرنده آزاد

!مرکز علمی یوگای کرج!امواج آلفای مغز!دیسکاوری نیوز!دستگاه ثبت امواج مغزی! خطای بینایی!آرامش عمیق!باشگاه پرنده آزاد! سیمین صدیق ابراهیم نیا!