♥ مطالب مرتبط 

♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ باشگاه تخصصی یوگای استان البرز ♥ ذات پاک رسول اکرم (ص) ♥  تست خودشناسی ♥ دالای لاما ♥ تست روانشناسی ♥ ضمیر ناخودآگاه ♥  هزاران سال در لحظه ای ♥ حضرت مولانا ♥ مثنوی ♥ کلاس یوگا در استان البرز ♥ 

آزمون خود شناسی دالایی لاما

تستی که تقدیم می گردد یكی از آزمون های دالای لاما (از كاهنان برجسته تبتی ها) است؛ لطفاً برای این آزمون زمان بگذارید و با آرامش به سئوالات پاسخ دهید. مطمئن باشید از آن لذت خواهید برد. دالای لاما توصیه کرده است كه آن را بخوانید چرا كه برایتان مفید است و موجب شناخت درون می گردد. قبل از شروع آزمون آرزویی بکنید!

  توصیه های قبل از آغاز آزمون

– یك قلم و كاغذ آماده كنید.
– پاسخ ها روشنگر خواهند بود.
– صادق باشید و پاسخ ها را پیش از جواب دادن نبینید.
– ذهن همانند چتر می ماند! وقتی خوب كار می كند كه كاملا باز شود!
– تقلب نكنید!
– بترتیب به سوالات جواب دهید.
– فقط 4 سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ جواب ها را ببینید آزمون بخوبی شما را هدایت نخواهد كرد.
– به آرامی پیش بروید و حوصله بخرج دهید!
– در انتها به پاسخ های داده شده نیاز خواهید داشت. این یك پرسشنامه صادقانه است كه به شما حقایقی درباره واقعیت درونتان خواهد گفت.
– به هر سوال فقط یك پاسخ بدهید.
– اولین چیزی كه به ذهنتان خطور می كند بهترین پاسخ است!
– به یاد داشته باشید هیچ كس غیر از خودتان نباید پاسخ ها و نتایج را ببیند.

♥♥♥ سوال اول:
حیوانات زیر را بترتیب دلخواه مرتب كنید:
گاو ، پلنگ ، گوسفند ، اسب ، خوك

 ♥♥♥ سوال دوم:
درمورد هر یک از حیوانات زیر كلمه ای بنویسید كه آن حیوان را تشریح كند!
سگ ، گربه ، موش ، قهوه ، دریا

♥♥♥ سوال سوم:
درباره كسانی فكر كنید كه برایتان مهم هستند و شما را می شناسند.  آیا می توانید یکی از رنگ های زیر را به هر یک اختصاص دهید؟ پاسخ خود را دوبار تكرار نكنید؛ هر رنگ را فقط به یك نفر اختصاص دهید!
زرد ، پرتقالی ،قرمز ، سفید ، سبز

♥♥♥ سوال چهارم:
یك عدد بنویسید


در انتها آیا مطمئن هستید پاسخ هایتان صحیح هستند؟ باز هم مرور كنید تا از درستی پاسخ های خود مطمئن شوید.

حال قبل از خواندن جواب ها آرزوی خود را مجدداً تكرار كنید.

.♥      

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥      

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

.♥

پاسخ ها

1
گاو: پیشرو است
پلنگ: غرور و افتخار است
گوسفند: عشق است
اسب: خانواده است
خوك: پول است

2
توصیف شما از سگ شخصیت شماست
توصیف گربه همان توصیف شریك شماست
موش توصیف دشمن شماست
قهوه نگاه شما به میل جنسی است
دریا زندگی شخصی شما را نشان میدهد

3
زرد: كسی كه هرگز فراموش نمیكنید
نارنجی: كسی كه شما او را دوست واقعی میدانید
قرمز: كسی كه شما او را واقعا دوست دارید
سفید: روح دوم شما
سبز: كسی كه در لحظات حساس زندگی او را بخاطر خواهید داشت

4
0-4 : زندگی شما بتدریج و آرام رشد خواهد كرد.
5-9 : زندگی شما برابر علاقه شما رشد خواهد كرد.
10-14:شما تا 3 هفته دیگر 5 واقعه غیر منتظره خواهید داشت.
15به بالا: زندگی شما با سرعت بسیاری رشد خواهد كرد و آرزوی شما محقق خواهد شد.

دالای لاما در مورد این تست گفته است: «هزاران سال در لحظه ای» برای رسیدن به مفهوم این جمله، بخوانید و بیندیشید. تبتی ها عقیده دارند که این پیام را نباید به دور انداخت. به اعتقاد آنها فرشته ای به نام مانترا از دارنده این پیام پس از 96 ساعت بیرون خواهد آمد و دارنده این پیام یک موقعیت شگفت انگیز خواهید داشت! این مطالب چه خرافات باشد و چه واقعیت ارزش تفکر و تدبر در مورد خویشتن خویش را دارد. تبتی ها به راستگویی دالای لاما ایمان دارند و معتقدند اگر این پیام را برای پنج نفر بفرستند اتفاق جالب و شگفت انگیزی برایشان رخ خواهد داد! کسی چه می داند!؟ آدمیزاده طرفه معجونی ست!!!

هر که را هست از هوس‌ها جان پاک

زود بیند حضرت و ایوان پاک

چون محمّد پاک شد ز این نار و دود

هرکجا رو کرد وجه الله بود

هر که را باشد ز سینه فتح باب

او ز هر شهری ببیند آفتاب

(حضرت مولانا ، دفتر اول مثنوی ، ص۸۶)

باشگاه یوگا پرنده آزاد

 ♥ باشگاه تخصصی یوگای استان البرز ♥ ذات پاک رسول اکرم (ص) ♥  تست خودشناسی ♥ دالای لاما ♥ تست روانشناسی ♥ ضمیر ناخودآگاه ♥  هزاران سال در لحظه ای ♥ حضرت مولانا ♥ مثنوی ♥ کلاس یوگا در استان البرز ♥