مطالب مرنبط 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ♥ کانون تخصصی یوگا در کرج ♥ باشگاه علمی تخصصی  یوگا پرنده آزاد ♥ تعادل بین نیمکره های مغز ♥ نیمکره راست و جپ مغز ♥ تست خود شناسی ♥ مغز استدلالی  ♥ مغز احساسی ♥ علم و آگاهی ♥

قطار به كدام سمت حركت ميكند؟

به تصویر بالا نگاه کنید و بگوئید قطار به کدام سمت حرکت می کند؟ سپس نتیجه پاسخ مربوط به خود را مطالعه نمائید...

 

.♥      

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اگر قطار به سمت راست حركت مي كند : نيمكره چپ مغز شما فعال است.

سمت چپ مغز مسئول استدلال ، منطق و تجزيه و تحليل است به اين معني كه این بخش مغز واقعيات ملموس را بررسي مي كند ؛ اعداد و سمبل هاي رياضي توسط اين بخش شناخته شده؛ اطلاعات نیز از طريق نيمكره چپ مغز بترتيب پردازش مي شوند. اين بخش توانايي های زبانی را بعهده دارد و گفتار و توانايي خواندن و نوشتن را كنترل مي كند ؛ همچنين حقايق ، نام ها ، تاريخ و نوشته ها را به ياد شما مي آورد. بکارگیری دائمی نیمکره چپ ما را در معرض استرس ، اضطراب و بیماری قرار می دهد!

اگر قطار به سمت چپ حركت مي كند : نيمكره راست مغز شما فعال است.

نيمكره راست مغز مسئول توانايي هاي موسيقي و هنر هاي تجسمي است ؛ نيمكره راست به طور همزمان مي تواند بسياري از اطلاعات مختلف را پردازش كند ؛ اين بخش قادر است مسائل و مشكلات را به عنوان يك كل حل كند و نه با استفاده از تجزيه و تحليل. نيمكره راست متخصص پردازش اطلاعات تصويري و نمادهاست اما نه اطلاعات كلمه ای ؛ اين نيمه از مغز به ما فرصت خواب ديدن و تصویر سازی می دهد و با كمك نيمكره راست مغز است که مي توان داستانهاي مختلف را با هم تركيب نمود . ما انسان ها با انجام عبادت ، مدینیشن ، فعالیت های هنری و . . . نیمکره راست مغز را فعال می کنیم .

♥ کانون تخصصی یوگا در کرج ♥ باشگاه علمی تخصصی  یوگا پرنده آزاد ♥ تعادل بین نیمکره های مغز ♥ نیمکره راست و جپ مغز ♥ تست خود شناسی ♥ مغز استدلالی  ♥ مغز احساسی ♥ علم و آگاهی ♥ 

تعادل و آرامش در یک قدمی شماست ، فقط باید به سمت آن گام بردارید . . .

باشگاه یوگا پرنده آزاد