مطالب مرتبط باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+ یوگا پرنده آزاد با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و تحت نظارت کامل انجمن یوگای کشور و فدراسیون ورزش های همگانی+ مرکز یوگا پرنده آزاد

پرنده را آزاد کن

آن هنگام که دوست داری دلی را مالک شوی رهایش کن

پرنده در قفس . . . زیبا نمی خواند

گرچه برایت تمام لحظه ها را نغمه خوانی کند

بگذار برود . . .

تمام افق ها را بگردد و آواز سر دهد

صبور باش و رهایش کن

گفته اند : اگر از آن تو باشد باز می گردد و اگر نباشد . . .

یادت باشد قفس ، آفریننده عشق نیست

گمان مبر که دانه های رنگارنگ دل ، طبیعت آزاد این پرنده زیبا را اسیر تو می کند

می دانم . . . می دانم . . . که رها کردنش رنج می آفریند

زیرا چه بسیار رهایی ها که به دلتنگی ها و گاه فراموشی ها می انجامد

اما ماندن ، بی آنکه صادقانه دل سپردنی باشد رنجیست دردناکتر

و در آن زمان که با کمترین خطایی روزنه ا ی در دل قفس باز شود می گریزد

آن هنگام را چه توانی کرد؟

تو می مانی و این همه روزهایی که رنج برده ای اهلی شدنش را . . .

رهایش کن . . .

دوست داشتن را رهایی است که زیبا می کند

پرنده ای که به تمام باغ ها سر می زند

به تمام گل ها عشق می ورزد و

تمام سر شاخه های درختان تنها را . . . لحظه ای میهمان می شود

و از تمام چشمه سارها می نوشد

و حتی می گذارد

شیطنت کودکان ، بال او را زخمی کند

آیا نگه داشتنش در قفس تو را شاد می کند؟

ولی

اگر به سویت بازگشت بدان همیشه با تو می ماند

و اگر رفت و دل به باغی دیگر سپرد . . . به گلی دیگر

و شاید قفسی دیگر . . .

پس از آن تو نیست . . . بگذار رها باشد

دوستش بدار . . .

اما گمان مبر که با اسارت ، دلی از آن تو می شود

بگذار مهر ورزیدن تو سیرابش کند

اما مگذار قلبت را گِل آلود کند

عشقی  بورز که تو را زلال تر و زیباتر می کند
 
چه کسی گفت که عشق یعنی مالک شدن؟

عشق یعنی درون قلب دیگری عظمت و جانی دوباره یافتن

وسعت عشق به اندازه دل آدمی است

و همیشه عاشق والاتر از معشوق

از عشق زنجیری مساز که وجودی را به اسارت کشد

که ظالم ترینی

نه عاشق ترین

اگر هوای تو دارد باز خواهد گشت

سینه سرخی خواهد شد با ارمغانی از ترانه ها و نغمه های زیبا

که تا همیشه برایت خواهد خواند

بی آنکه هراس از دست دادنی

او را در قفس افکند

و شاید ققنوسی شود که حتی اگر به آتشش افکنی با جانی دوباره . . .

عاشق ترین باشد

ماه باید مجال خودنمایی بیابدتا عظمت خورشید از نگاهی پنهان نماند.
♥ ♥ ♥

دوست داشتن اتفاقی ساده و زیباست . . .

مثل تولد یک پروانه

بیشتر از تماشای پروانه ها

مبهوت حس  لحظه های تولدش از پیله باش . . .

یوگا پرنده آزاد