مطالب مرتبط باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز+باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد+سیمین صدیق ابراهیم نیا+آرامش فوری+دکتر رابرت کوپر+تنفس لاينقطع+متعادل ساختن وضعيت بدن+تکنيک انرژی لبخند درونی+هارا+مراقبه بر هارا+مثبت انديشی+Meditation+آموزش مدیتیشن+مراقبه+مراقبه گاشو+ Gasho+دست های به هم چسبیده+ريکی+تحریک مریدین قلب+نادی ها+مریدین ها+کانال سوشومنا+ عرفان نظر آهاری+کتاب در سینه ات نهنگی می تپد+يا لطیف. . . 

با خودت حرف بزن

 

اگر كسي را نداري با خودت حرف بزن! اين باور ساده لوحانه را كنار بگذار كه اگر با خودت حرف بزني ديگران فكر مي كنند ديوانه اي! حرف زدن با خود كاری است عاقلانه ، چرا كه عاقل مي داند حرف هايي كه بايد زده شوند اگر ناگفته بمانند در جايي از ذهن به شكل يك انرژي منفي پنهان شده و به نحو نامناسبي ناگهان بروز مي كنند .

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد