مطالب مرتبط  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 یوگا استان البرز+ آکادمی یوگا پرنده آزادکرج+کانون يوگا پرنده آزاد کرج+ مطالب مرتبط باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد  خانه تکانی دل! دلت را بتکان ، غصه هایت که ریخت ، تو  هم همه را فراموش کن . دلت را بتکان ، اشتباه هایت وقتی افتاد روی زمین ، بگذار همان جا بماند . فقط از لابه لای اشتباه هایت ، یک تجربه را بیرون بکش ، قاب کن و بزن به دیوار دلت  . دلت را محکم تر اگر بتکانی ، تمام کینه هایت هم می ریزد و تمام آن غم های بزرگ و همه حسرت ها و آرزوهایت . حالا آرام تر ، آرام تر بتکان ، تا خاطره هایت نیفتد . تلخ یا شیرین ، چه تفاوت می کند؟ خاطره ، خاطره است ، باید باشد ، باید بماند . کافی ست؟ نه ، هنوز دلت خاک دارد ، یک تکان دیگر بس است . تکاندی؟ دلت را ببین ، چقدر تمیز شد ، دلت سبک شد؟ حالا این دل جای « او » ست ، دعوتش کن . این دل مال « او » ست . همه چیز ریخت از دلت ، همه چیز افتاد و حالا تو ماندی و یک دل . یک دل و یک قاب تجربه . یک قاب تجربه و مشتی خاطره . مشتی خاطره و یک« او . . . » راستی!  خانه تکانی دلت مبـارک  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

خانه تکانی دل

دلت را بتکان ، غصه هایت که ریخت ، تو  هم همه را فراموش کن .

دلت را بتکان ، اشتباه هایت وقتی افتاد روی زمین ، بگذار همان جا بماند . فقط از لابه لای اشتباه هایت ، یک تجربه را بیرون بکش ، قاب کن و بزن به دیوار دلت  .

دلت را محکم تر اگر بتکانی ، تمام کینه هایت هم می ریزد و تمام آن غم های بزرگ و همه حسرت ها و آرزوهایت .

حالا آرام تر ، آرام تر بتکان ، تا خاطره هایت نیفتد . تلخ یا شیرین ، چه تفاوت می کند؟ خاطره ، خاطره است ، باید باشد ، باید بماند .

کافی ست؟ نه ، هنوز دلت خاک دارد ، یک تکان دیگر بس است .

تکاندی؟ دلت را ببین ، چقدر تمیز شد ، دلت سبک شد؟

حالا این دل جای « او »ست ، دعوتش کن . این دل مال « او »ست .

همه چیز ریخت از دلت ، همه چیز افتاد و حالا تو ماندی و یک دل .

یک دل و یک قاب تجربه . یک قاب تجربه و مشتی خاطره . مشتی خاطره و یک « او . . . »

راستی!

خانه تکانی دلت مبـارک

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

اسفند ماه سال 1392