آوای دل باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا کرج+ کانون یوگا پرنده آزاد+ شعر مادر+ فریدون مشیری+تبریک زادروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)+تبریک روز زن+تبریک روز مادر

مادر داشتن ♥ 

تاج از فرق فلک برداشتن

جاودان آن تاج بر سرداشتن

در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن

شامگه چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاک اختر داشتن

چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمانی یافتن

شوکت و فر سکندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن

بر تو ارزانی که ما را خوش تر است

لذت یک لحظه "مادر" داشتن

زنده یاد فریدون مشیری

باشگاه یوگا پرنده آزاد