✨راهڪارهایی برای پاڪسازی انرژیهای منفی از محیط زندڪَی و ڪار✨

 ✨پاکسازی شماره یک : شما به این مواد نیاز دارید : یک قاشق چایخوری پر نمک دریا. دو قاشق چایخوری سرکه و دو قاشق چایخوری الکل سفید که می بایست ترکیب مواد بالا را در یک اسپری ریخته ، با آب مخروط کنید و به تمامی قسمت های محیط بپاشید بخصوص شکافهای تاریک مانند پشت یخچال و کمدها ، زیر یخچال و کمدها ، زیر مبل ها ، کنج دیوارها و . . . 
 
✨پاکسازی شماره دو : روشن کردن روزانه شمع به مدت حداقل بیست دقیقه در روز و البته زمانیکه خودتان نیز در محیط حضور دارید.
 
✨پاکسازی شماره سه : نمک دریا را تا جایی که دیگر حل نشود در آب حل کنید بطوریکه خیلی غلیظ شود و در لیوانهای یکبار مصرف تا نصف پر کنید. لیوانها را در هشت جهات اصلی و فرعی نشیمن و یا پذیرایی خود قرار بدهید. این تعداد لیوان برای پذیرایی یا سالن مناسب است و برای اتاقها و یا آشپزخانه تنها دو یا سه عدد لیوان کافیست. لیوانها می بایست به مدت دو روز تمام در محل باقی بمانند و در روز سوم جمع شوند. تاکید میکنم لیوانها حتما باید یکبار مصرف باشند چرا که به حد زیادی آلودگی جذب میکنند بنابر این نباید با دست شما تماس پیدا کنند. بعد از چهار روز مکث دوباره این مراحل را تکرار کنید و تا سه مرحله می بایست این پاکسازی صورت بگیرد.