✨ پیام هفته  ✨

یوگا, yoga, meditation, مدیتیشن, یوگا استان البرز,یوگا کرج,یوگاکرج,باشگاه یوگا,باشگاه,یوگا بانوان,یوگا عظیمیه,یوگا جهانشهر,یوگا مهرشهر,یوگا گوهردشت,یوگای خوب,یوگا البرز,باشگاه برتر کرج,باشگاه برگزیده البرز,باشگاه پرنده آزاد,

 ✨  همڪَی ما مسافریم  ✨

زمین خاکی با تمامی جذابیت هایش ، تنها مرحله کوتاهی از سفر لایتناهی ماست.

"مسافر بودن" و "روندگی" ، تنها هویت واقعی و راستین انسانهاست.

آنان که این حقیقت را دریافته اند ، در نور هستند و به سوی نور روان.

برخی مسافر راه باطل اند. عده ای گمراه و گروهی نیز همواره بدور خود می چرخند

اما ما بر آن هستیم تا هویت حقیقی خویش را دریابیم و در آن مستقر شویم.

همان که سایر هویت ها در برابر آن پوچ و غیر واقعیست.

✨ راه یوگا شگفت انگیز است ✨

✨ امتحانش کنید ✨

✨ باشــڪَاه علمی تخصصی یوڪَا پرﻧــــﺪه آزاد ✨