پرینت

عید نوروز مبارک

نوشته شده توسط sedigh. Posted in پیام هقته

                    ♥ پیام هفته

باشگاه یوگا کرج, یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا استان البرز, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یوگاکرج, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, باشگاه یوگا پرنده آزاد, باشگاه پرنده آزاد, یوگا,عید نوروز مبارک, yoga

بسم الله الرحمن الرحیم

ای دگرگون کننـده دل ها و دیده ها

ای تدبیــر کننــده روزها و شـب ها

ای گرداننــده ســال ها و حالـت ها

حال ما را به نیکوترین حال تغییر ده

 

باشگاه علمی  تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج