پیام هفته 

چهره آرایی زمین در سیر خوش آهنگ زمان رخ می نماید تا با اراده نقاش زندگی و معمار پویندگی و پایندگی، غنچه ها بر شاخساران، بوته ها بر جویبـاران و قمریان بر کوهساران هم آوا و هم نوا سرود و سرخوشی و بانگ چاوشی بردارند که بهـار فرش میگسترد و دل میبرد و سکوت و سکون و سردی به نغمه و حرکت و گرمی مبدل میگردد . . .

 ,Yoga,یوگا, یوگاکرج ,باشکاه برتر استان, یوگا استان البرز, پیام تبریک نوروز 1396 ,سفره هفت سین باشگاه پرنده آزاد, مراسم پایان سال مرکز یوگا پرنده آزاد کرج, یوگای بانوانمدیتیشن,,سیمین صدیق ابراهیم نیا

با اهداء سلام و سپاس، سبزترین و صمیمانه ترین شادباش ها را به یمن فرا رسیدن بهار دل انگیز سال ۱۳۹۶تقـدیم حضور پرمهرتان می نمائیم. امید آنکه در پرتو الطاف ایزد منان، نوروز فرخنده بر روزگار خرم تان مبارک و بهار دل انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران گردد.

قلبتان از مهر آکنـده و دولت تان پاینـده باد ♥ 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد