پیام هفته 

,yoga,یوگا,کلاس یوگا,یوگاکرج,ذهن,کنترل ذهن,تفکر مثبت,دهارنا,دهیانا,مدیتیشن,مراقبه,مجتبی کاشانی,شعر,Yoga,مرکز تخصصی یوگا,پرنده آزاد یوگا,یوگااستان البرز,

ذهن ما باغچه است

گل در آن بايد كاشت

و نكاري  گل من،

علف هرز در آن مي رويد . . .

,yoga,یوگا,کلاس یوگا,یوگاکرج,ذهن,کنترل ذهن,تفکر مثبت,دهارنا,دهیانا,مدیتیشن,مراقبه,مجتبی کاشانی,شعر,Yoga,مرکز تخصصی یوگا,پرنده آزاد یوگا,یوگااستان البرز,

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد