پیام هفته

 ,Yoga, یوگا ,یوگاکرج ,یوگا استان البرز ,کلاس یوگا, مرکز تخصصی یوگا,باشگاه نمونه یوگا ,مراقبه ,مدیتیشن, نور,رحمت الهی,معنویت, رضایت,پذیرش,تسلیم,باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

نور و رحمت الهی را ،

در وجودم احساس می کنم ،

و ایمان دارم ،

خداوند بهترین ها را در زندگی ام ،

قرار داده است.

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج