پيام هفته از : مادر ترزا 

 مادر ترزا, ,یوگا, صلح جهانی, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, کرج کلاس یوگا, باشگاه یوگا, Yoga, International Yoga, یوگا برای بانوان, باشگاه یوگا پرنده آزاد, یوگا البرز,yoga, meditation,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, باشگاه یوگا بانوان, یوگا عظیمیه, یوگا جهانشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگای خوب, یوگا در البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,باشگاه نمونه, مربی نمونه کشور, سیمین صدیق, پرنده آزاد یوگا,آگاهی

مردم اغلب نامعقول ، بي حساب و خود خواهند!

تو ، در هر حال آن ها را ببخش .

اگر مهربان هستي ، ممكن است مردم به تو تهمت بزنند كه زياده روي مي كني!

تو در هر حال مهربان باش .

اگر موفق هستي ، ممكن است چند دوست غير واقعي و چند دشمن واقعي پيدا كني!

تو در هر حال موفق باش .

اگر تو صادق ، جوانمرد ، بخشنده و با حقيقت باشي ممكن است مردم تو را گول بزنند!

تو در هرحال صادق و رو راست باش .

اگر آسوده و شادمان ، بردبار و متين باشي ، ممكن است مردم به تو حسادت كنند!

تو در هر حال شاد و بردبار باش .

هر كار خيري را كه امروز انجام مي دهي غالباً مردم ، فردا آن را فراموش مي كنند!

تو در هر حال سازنده و خوب باش و كار خوب انجام بده .

چيزي را كه براي ساختنش سال ها وقت صرف كرده اي ، بعضي ها توانسته اند يك شبه آن را خراب كنند!

تو در هر حال بساز .

بهترين ها را به دنيا ارائه كن ، با اينكه ممكن است هرگز كافي نباشد!

ولي تو در هر حال بهترين كاري را كه مي تواني در دنيا انجام بده . 

سرانجام ، در تشريح و تحليل آنچه انجام داده اي مي بيني :

آنچه مي گذرد بين تو و پروردگار است و هرگز بين تو و مردم نبوده است . . .