پیام هفته 

 ♥ بان کی‌مون ♥ دبیر کل سازمان ملل ♥ نارندرا مودی ♥ نخست وزیر هند ♥ روز جهانی یوگا ♥ 21 جون برابر با 31 خرداد ♥ باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥

روز جهانی یوگا

بر تمامی رهروان راه یوگا و دوستداران تحقق صلح ، دوستی و آرامش در جهان مبارک

   باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج