♥ پیـام هفتـه

 ,yoga,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,کلاس یوگا,عظمت جهان,یوگا استان البرز,نگاه بر آسمان,باشگاه یوگا,باشگاه,شکرگزاری,آرامش,خوشبختی,پرنده آزاد یوگا,باشگاه یوگا پرنده آزاد,
هر روز حداقل یک بار به آسمان آبی بی همتا نگاه کنيد و

قدر عظمت دنیایی را که ما را فرا گرفته است بدانید.

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج