♥ پیام هفته  

 مبعث شکوهمند آفرینش بر شما مبارک باد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

باشگاه یوگا پرنده آزاد با تقدیم صمیمانه ترین تبریکات امید دارد تا در صراط نورانی نبوی و در راستای پیام جاویدان رسالت، خدمتگزاری خود را برای شما خوبان به اثبات برساند.

مبعث شکوهمند آفرینش بر شما مبارک باد

  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج