♥♥ پیام هفته ♥♥

یوگا استان البرز+ باشگاه پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+PARANDEAZADYOGA

این بار که خواستی کسی را تحقیر کنی ، فکر کن که او آئینه ای است در برابر تو!

تو در مرحله ای از سفر درونی به جایی خواهی رسید که جز خود کسی را نخواهی دید

و

در همه انسان ها خود را می بینی.

باشگاه یوگا پرنده آزاد