پیام هفته

یوگا استان البرز+مرکز علمی تخصصی یوگا چی کنگ تای چی پرنده آزادکرج+freebirdyoga+ yoga+meditation+pranayama+bashgahparandrazadkaraj++ parandeazad.ir+کانون تخصصی یوگا پرنده آزاد+پیام مدير و مؤسس باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج به مناسبت چهارشنبه سوری

بیایيد در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان نیز آتشی بیافروزیم

و کینه ها را بسوزانیم

 و زردی خاطرات بد را به آتش و سرخی عشق را از آتش بگیریم

و آتش نفرت را در وجودمان خاموش سازیم.

چهارشنبه سوری مبارک

آرامش و شادمانی برایتان آرزومنديم

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥