✨ تمرین سپاسڪَزاری شڪَفتی قلب ✨

 
وقتی احساس سپاسگزاری را در درونتان افزایش میدهید ، نعمت‌ هایی در دنیای بیرونتان افزایش می یابند که می بایست به دلیل بهره‌مند بودن از آنها هر چه بیشتر سپاسگزاری کنید اما بهر حال وقتی تمرین‌ های سپاسگزاری را مدتی طولانی انجام میدهید ، سپاسگزاری را بطور طبیعی در ژرفای قلبتان احساس خواهید کرد.
 
این تمرین طراحی شده تا ژرفای احساس سپاسگزاری شما بشدت افزایش یابد : 
 
۱. ذهن خود را بر ناحیه‌ ی قلبتان متمرکز کنید و این ناحیه را کانون توجه‌ تان قرار دهید.
 
۲. چشمانتان را ببندید. در حالیکه ذهنتان را بر قلبتان متمرکز نگهداشته اید این جمله‌ ی شگفت‌ انگیز را در ذهن تکرار کنید : "خدایا ، سپاسگزارم." پژوهش‌ های علمی نشان داده‌ اند ، با متمرکز شدن بر قلبتان هنگام احساس سپاسگزاری از خداوند ، تپش های قلبتان بی درنگ منظم‌ تر و هماهنگ‌ تر خواهند شد. به این ترتیب ، دستگاه ایمنی بدنتان هم بهتر کار خواهد کرد و سلامتی شما افزایش خواهد یافت. شاید انجام دادن این تمرین در ابتدا به تلاشی اندک نیاز داشته باشد ، اما تاثیرگذاری آن به تلاشش می ارزد چون پس از چند بار تمرین ، در این زمینه مهارت کافی را خواهید یافت و احساس سپاسگزاری شما بشدت افزایش می یابد. توجه داشته باشید که وقتی چشمانتان را می بندید ، سپاسگزاری را بیشتر احساس خواهید کرد. میتوانید دست راست خود را در ناحیه‌ ی قلبتان قرار دهید تا ذهن شما بر این ناحیه متمرکز بماند و سپس این جمله‌ ی شگفت‌انگیز را بگویید : "خدایا، سپاسگزارم. " 
 
۳. در مرحله بعد فهرست ده خواسته‌ ی برتر خود را در نظر بگیرید و تمرین شگفتی قلب را با خواندن هر یک از خواسته‌ های برترتان انجام دهید. هر یک از این خواسته‌ ها را در ذهنتان یا با صدای بلند بخوانید. چشمانتان را ببندید ، ذهنتان را بر ناحیه‌ ی قلبتان متمرکز کنید و این جمله‌ ی شگفت‌ انگیز را مکررا ولی آهسته بر زبان آورید : "خداوندا ، سپاسگزارم" . . .