✨ مراقبه چڪَونه تقدیر را تغییر میدهد؟ ✨

 
اگر واقعا میخواهید خود را از عادات بد خلاص کنید و از تقدیر رنج آور در امان باشید ، راهی جز مراقبه ندارید.
 
هر بار که عمیقا مراقبه میکنید ، تغییرات مثبتی در الگوهای مغزی شما پدید می آید.
 
فرض کنید شما از نظر مالی یا اخلاقی یا معنوی شکست خورده اید ، اگر از طریق مراقبه این جمله ی تاکیدی را تکرار کنید که : 
 
"من در پناه خداوند هستم" اطمینان خاطر خواهید یافت که در پناه او هستید پس ، به همین آرمان چنگ بیاندازید.
 
آنقدر مراقبه کنید تا سرور بی نهایت درونی را احساس کنید.
 
وقتی قلبتان لبریز از سرور شد ، آنوقت بدانید که خداوند به ندای شما پاسخ داده است.
 
شیوه چنین مراقبه ای اینطور است که ابتدا بر این مفهوم که : " من در پناه خداوند هستم" مراقبه کنید تا احساس آرامش کنید.
 
بگوئید : پروردگارا ، تو با منی. من با نیروی تو به درونم دستور میدهم سلول های مغزی ام عادات نادرست و گرایشات بد را بسوزانند. 
 
نیروی خداوند در مراقبه چنین عمل میکند. می بایست تمرکز همراه با آگاهی داشته باشید و با خداوند سخن بگویید . . .