آموزش تمرینات تنفسی یوگا

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 تنفس خورشیدی تنفس ماه  سوریا بدا چاندرا بدا تنفس قمری تمریناتت تنفسی پرانایاما درمان سردرد درمان خستگی تمرکز آرامش یوگا کلاس یوگا ورزش یوگا باشگاه یوگا پرنده آزاد

تمرینات تنفسی یوگا (پرانایاما ) برای درمان سردرد و کاهش خستگی بدن

تنفس حیاتی ترین فعالیت بدن است که بر روی تمامی فعالیت های سلولی تأثیر مستقیم دارد . با استفاده از تمرینات تنفسی یوگا که سوریا بدا surya bheda و چاندرا بدا chandra bheda نیز یکی از این تنفس ها محسوب می گردد می توان بدن را سالم ، آرام ، متعادل و سرشار از پرانا يا انرژی حیاتی نمود . گفته شده است که با کنترل تنفس از حفره های بینی بیماری ها بهبود یافته و حتی تسلط بر اعمال غیر ارادی نیز مقدور می شود .  در دانش یوگا یکی از کاربردهای این دو تنفس کاهش سردرد و خستگی می باشد .

حفره سمت راست بینی نشانگر خورشید بوده ، به گرمی مربوط است و لذا براحتی گرم می شود . این در حالی است که حفره سمت چپ بینی نشانگر ماه است و به سردی مربوط می باشد . وقتی سردرد دارید ، سعی کنید که حفره سمت راست بینی را ببنیدید و برای تنفس تنها از حفره سمت چپ استفاده کنید یعنی  تنفس ماه یا تنفس چاندرا بدا . خواهید دید که بعد از پنج دقیقه سر درد شما بهبود خواهد یافت و اگر احساس خستگی می کنید ، برعکس عمل کنید و از تنفس خورشید یا تنفس سوریا بدا بهره ببرید . حفره سمت چپ بینی را ببندید و تنها از حفره سمت راست بینی تنفس کنید . بعد از مدتی احساس می کنید که خستگی بدن برطرف شده است . با حرکت آگاهانه و ارادی دم از سوراخ های چپ و یا راست بینی ، شاهد تغییرات چشمگیری در بدن ، افکار و احساسات خود خواهید بود! این روش را نیز تجربه کنید و از فواید آن بهره ببرید .

شاداب باشید

باشگاه یوگا پرنده آزاد