آموزش تمرينات تنفسیباشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

 استان البرز+باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+تمرینات تنفسی+پراناياما+حرکت تنفس+ ماساژ اندام های داخلی بدن+کاهش استرس+کاهش اضطراب+آموزش تنفس+راهبین مسیحی

حرکت تنفس

گفته شده است که اين تکنيک توسط راهبين مسيحي ارتودکس روسي در قرن يازدهم ابداع شده است . اين راهبين تکنيک حرکت تنفس را به جنگجويان روسي آموزش مي‌دادند تا از آنها در برابر آسيب محافظت کرده و به آنها قدرت بدهند که در برابر مهاجمين پيروز شوند .

از اين تکنیک تنفسی می توانید در جهت کاهش استرس و اضطراب استفاه کنید . در این تکنیک نفس از ذهنتان فراتر مي‌رود و از اين تمرين تنفسی مي‌توان برای ماساژ اندام های داخلي بدن نیز استفاده کرد .

نحوه اجرای تکنیک :

1/ وقتي نفس را به داخل مي‌کشيد ، تجسم کنيد که نفستان را به بالاي سرتان حرکت مي‌دهيد .

2/ وقتي نفس را بيرون مي‌دهيد ، تجسم کنيد که آن را به پايين ستون‌ فقرات ، يعني کف لگنتان هدايت مي‌کنيد .

بنابر این هربار که نفس را به داخل مي‌کشيد ، آن را به بالاي سرتان ببريد و هر بار که نفس را بيرون مي‌دهيد ، آن را به پايين ستون‌ فقراتتان حرکت دهيد . اين چرخه را 10 مرتبه تکرار کنيد .

سرشار از حس زیبای زندگی باشید

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد