یوگا در کرج, آموزش مودراهای یوگا

 

  مودراها 

گیانا مودرا, چین مودرا, یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,مودراها,

چین مودرا (Cin Mudra  ) مودرای هوشیاري

گيانا مودرا ( Jnana Mudra ) مودرای آگاهي

 اين دو مودرا شناخته شده ترين حالت دست در هاتا يوگا هستند که بر سطح بدنی ، ذهني ـ روانی و معنوي تأثير می گذارند . مودراهای مذکور در بسیاری از تصاوير معنوي دیده شده است ، براي مثال در تصاوير قديمي دوره بیزانس حضرت عیسی مسيح ( ع ) با این حالت دست تصویر شده است و در مراسم مذهبی کاتولیک ها نیز کشیش بعد از مراسم همين کار را انجام می دهد .

در اين دو مودرا صداقتی وجود دارد که قلب مرا متأثر می کند . گر چه با اجرای اين مودراها خود را در حوزه معنوی می یابیم ، اما اثرات بدنی مودراهاي فوق الذکر را نباید نادیده گرفت . از این مودراها  هم جهت بهبود بی خوابی می توان استفاده کرد و هم در مورد خواب آلودگی ، همچنین اثرات مثبت این مودراها در درمان افسردگی و فشار خون بالا به اثبات رسیده است .

نحوه انجام مودرا : با هر دو دست نوک انگشت شست و انگشت نشانه خود را در تماس با يکديگر قرار دهيد . دست ها به صورت آرام و رها بر روي ران ها قرار می گیرند . اگر انگشتان دست ها رو به بالا ( به سمت آسمان ) اشاره کنند آن را چین مودرا و اگر انگشتان به سمت پایین ( به سمت زمین ) اشاره کنند ، آن را گیانا مودرا می نامیم .

        گیانا مودرا, چین مودرا, یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,مودراها,     

    گیانا مودرا, چین مودرا, یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,مودراها,

البته اين مودراها به صورت دیگری نیز اجرا می شوند : نوک انگشت نشانه با بند اول شست تماس داده می شود و شست فشار ملایمی بر روی ناخن انگشت نشانه وارد می کند . که در اين صورت مورا حالت فعال و دهنده دارد . نوع اول نیز حالت انفعالی و گیرنده است .

گیانا مودرا, چین مودرا, یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,مودراها,

گیانا مودرا, چین مودرا, یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,مودراها,

 توجه : این مودراها را می توان در تلفیق با مودراهای دیگر نیز انجام داد و اثرات آنها را تقویت نمود . مثلاً قبل و يا بعد از انجام مودراهای مورد نظر انجام داد و يا با دست راست یکی از این دو مودرا را انجام داده و با دست چپ مودرای مورد نظر را اجرا کرد .

  قلبتان در تعالی باشد و راهتان هموار 

  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد