یوگا در کرج, آموزش مدیتیشن

 

  آموزش مراقبه

,دهارنا, مراقبه با کلمات, آرامش ذهن ,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, باشگاه یوگا, مدیتیشن,کنترل ذهن , یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز, سکوت ذهن, ریلکسیشن, مراقبه, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگا کرج, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,

مراقبه با کلمات ♥

موقع حرف زدن فقط چیزی را که لازم است بیان کنید . درست مثل اینکه می خواهید یک تلگراف بزنید . فقط اجازه دارید با حداقل کلمات مفهوم مطلب خود را منتقل کنید ، مثلاً با خود قرار بگذارید در مکالمه خود بیش از ده کلمه را مورد استفاده قرار ندهید! به حرف زدن مردم دقت کرده اید؟ پس از هر مکالمه طولانی سوء تفاهمي ایجاد می شود . کسی چیزی می گویید ، بقیه چیز دیگری می فهمند ! اگر مردم فقط پنج درصد مقدار فعلی حرف می زدند ، دنیا محلی بسیار ساکت تر و صلح آمیزتر می شد . باور کنید فقط پنج درصد از آنچه می گویید برای بیان خواسته ها و منظورتان کفایت می کند . وقتی حرف می زنید دائما به خود يادآوری کنید که در بیان و استفاده از کلمات محدودیت دارید . این مراقبه را انجام دهید و با کمال تعجب مشاهده  کنید که در طول روز چقدر به حرف زدن کمی احتیاج دارید ! و البته نتايج شگفت انگیز آن را در زندگیتان هم به تماشا بنشینید .

پر توان و سرشار از انرژی باشید

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد