یوگا در کرج, آموزش آساناها

 

   باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

آموزش آساناهای یوگا

,yoga,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا استان البرز,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,آسانا, کلاس یوگا,سلامتی,انعطاف پذیری,کشش عضلات,انقباض عضلات,رفع تنش,رهایی,نرمش,یوگادرمانی,درمان اسکولیوز,سمزدایی روده ها,تعادل_بدن,درمان انحراف طرفی ستون فقرات,تیریاکاتاداسانا,وضعیت جنبش درخت خرما,Detox,Asana,Freedom,Yogathrapy,Yogatraining,Tiryakatadasan, ,Swaying palm tree pose, 

تیریاکاتاداسانا  ( جنبش درخت خرما)

Tiryaka Tadasana  Swaying palm tree pose 

یکی از آساناهای ساده و موثر یوگا، تيریاکاتاداساناست که در یک سمت پهلو کشش و در سمت دیگر انقباض را به همراه دارد. این کشش و انقباض موجب کاهش و یا حتی رفع تنش از پهلو ها میگردد. تریاکاتاداسانا نه تنها به واسطه کشش و انقباض در پهلوها باعث تعادل در عضلات سمت چپ و راست پهلوها شده، همچنین تجربه حس رهایی و افزایش انعطاف پذیری در این ناحیه و باز شدن فضای سینه را نیز موجب میشود، بلکه موجب اصلاح انحراف طرفی ستون فقرات و درمان اسکولیوز نیز میشود.

,yoga,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا استان البرز,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,آسانا, کلاس یوگا,سلامتی,انعطاف پذیری,کشش عضلات,انقباض عضلات,رفع تنش,رهایی,نرمش,یوگادرمانی,درمان اسکولیوز,سمزدایی روده ها,تعادل_بدن,درمان انحراف طرفی ستون فقرات,تیریاکاتاداسانا,وضعیت جنبش درخت خرما,Detox,Asana,Freedom,Yogathrapy,Yogatraining,Tiryakatadasan, ,Swaying palm tree pose,توجه : این تمرین باعث پاکسازی و شستشوی رودها نیز میگردد .

,yoga,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا استان البرز,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,آسانا, کلاس یوگا,سلامتی,انعطاف پذیری,کشش عضلات,انقباض عضلات,رفع تنش,رهایی,نرمش,یوگادرمانی,درمان اسکولیوز,سمزدایی روده ها,تعادل_بدن,درمان انحراف طرفی ستون فقرات,تیریاکاتاداسانا,وضعیت جنبش درخت خرما,Detox,Asana,Freedom,Yogathrapy,Yogatraining,Tiryakatadasan, ,Swaying palm tree pose,نحوه اجرا  :

1/ در تاداسانا قرار گیرید.

2/ پاها را به اندازه ی عرض لگن باز کنید.

3/ دستها را در هم قلاب کنید، به گونه ای که انگشتان اشاره بر روی هم قرار گیرند. البته میتوانید دستها را در هم قلاب کرده و کف دستها را به سمت سقف برگردانید.

4/ همراه با دم دستها را بالا بکشید و کششی کامل به ستون فقرات خود دهید.

5/ همراه با بازدم بدن خود را از پهلو به سمت چپ کشش دهید. توجه داشته باشید که بالاتنه نباید به سمت جلو و یا عقب خم شود و حرکت به گونه ای اجرا گردد که گویی پشت کاملا به یک دیوار فرضی تکیه داده شده و مماس با این دیوار فرضی به سمت پهلو کشیده میشود.

6/ در این وضعیت با حبس بازدم چند ثانیه مکث کنید و سپس با دم به مرکز برگردید.

7/ مجددا با بازدم تمرین را در جهت راست اجرا کنید.

8/ چند دور ست کامل تمرین را اجرا کنید.

9/ نهایتا تمرین را به گونه ای انجام دهید که وقتی به سمت چپ و یا راست میروید با ماندن در وضعیت، همراه با دم و بازدم کشش را بیشتر کنید.

,yoga,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا استان البرز,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,آسانا, کلاس یوگا,سلامتی,انعطاف پذیری,کشش عضلات,انقباض عضلات,رفع تنش,رهایی,نرمش,یوگادرمانی,درمان اسکولیوز,سمزدایی روده ها,تعادل_بدن,درمان انحراف طرفی ستون فقرات,تیریاکاتاداسانا,وضعیت جنبش درخت خرما,Detox,Asana,Freedom,Yogathrapy,Yogatraining,Tiryakatadasan, ,Swaying palm tree pose,توجه : وزن را بین هر دو پا تقسیم کنید و تعادل را در بدن حفظ کنید.

,yoga,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا استان البرز,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,آسانا, کلاس یوگا,سلامتی,انعطاف پذیری,کشش عضلات,انقباض عضلات,رفع تنش,رهایی,نرمش,یوگادرمانی,درمان اسکولیوز,سمزدایی روده ها,تعادل_بدن,درمان انحراف طرفی ستون فقرات,تیریاکاتاداسانا,وضعیت جنبش درخت خرما,Detox,Asana,Freedom,Yogathrapy,Yogatraining,Tiryakatadasan, ,Swaying palm tree pose,توجه :مفهوم آسانا را در خاطر داشته باشید، به این معنی که تمرین در نهایت راحتی و آرامش همراه با بیشترین کشش اجرا گردد.

شاد ، موفق ، سلامت و استوار باشید 

پرنده آزاد ، باشگاه دوستدار سلامت 

,yoga,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا استان البرز,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,آسانا, کلاس یوگا,سلامتی,انعطاف پذیری,کشش عضلات,انقباض عضلات,رفع تنش,رهایی,نرمش,یوگادرمانی,درمان اسکولیوز,سمزدایی روده ها,تعادل_بدن,درمان انحراف طرفی ستون فقرات,تیریاکاتاداسانا,وضعیت جنبش درخت خرما,Detox,Asana,Freedom,Yogathrapy,Yogatraining,Tiryakatadasan, ,Swaying palm tree pose,