یوگا در کرج, آموزش آساناها

 

 

  آموزش آساناهای يوگا 

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد 

 آموزش دانداسانا,آساناهای یوگا,آموزش آساناها,,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,باشگاه نمونهYOGA, Asana,ایجاد هوشیاری و تمرکز ذهن, ایجاد تعادل در دو نیمکره مغز, محور یا خط هارا, سوشومنا نادی,تقویت عضلات شکم, انبساط قفسه سینه, ایجاد تعادل در دو نیمکره مغز, آساناهای یوگا

داند آسانا / نشست صحیح /Dandasana / Staff Pose

داندا (danda) به معنای تکیه گاه است و منظور از دانداسانا وضعیتی است که پایه و اساس اجرای سایر آسانا های یوگا است. دانداسانا وضعیت شروع و آغازین برای برخی از حرکات نشسته یوگا می باشد. همانگونه که تاداسانا وضعیت اولیه برای حرکات ایستاده یوگاست.

 ,Yoga, Dandasana,یوگا,یوگاکرج,کلاس یوگا کرج,مرکز تخصصی یوگا,آموزش دانداسانا,یوگا پرنده آزاد,تقویت عضلات شکم, انبساط قفسه سینه,ایجاد تعادل در دو نیمکره مغز,آساناهای یوگا,نحوه اجرای وضعیت :

1/ بر روی زمین با پاهای صاف و کشیده بنشینید.

2/ با دستها استخوان دنبالچه را بیرون بکشید تا وزن بدن کاملا بر روی دو استخوان نشیمنگاه تقسیم شود.

3/ توجه داشته باشید که ستون فقرات صاف و کشیده باشد و بدن نباید به جلو و یا عقب متمایل شود. اگر تنه به سمت عقب متمایل شده است برای رفع این مشکل می توانید بر روی یک کوسن کوچک و یا پتو بنشینید تا لگن خاصره کمی بلاتر قرار بگیرد.

4/ با انقباض عضلات روی ران ( چهارسر ) کاسه های زانو را به بالا بکشید و پشت زانو و عضلات پشت ران را به زمین فشار دهید تا فاصله پشت زانو تا زمین به حاقل ممکن برسد.

5/ پاها را به صورت اکتیو نگهدارید و انگشتان پاها را به سمت خود بکشید. بدین ترتیب کف پاها عمود بر زمین قرار می گیرند.

6/ کف دست ها را صاف و کشیده در کنار باسن بگذارید، بطوری که انگشتان به سمت جلو اشاره کنند. با یک چرخش سرشانه از جلو به عقب شانه ها را به عقب بگشید و قفسه سینه را باز و فراخ نگهدارید. شانه ها بایداز گوش ها دور باشند.

7/ سر در راستای ستون فقرات بوده و به روبرو با نگاه متمرکز نگاه کنید.

 ,Yoga, Dandasana,یوگا,یوگاکرج,کلاس یوگا کرج,مرکز تخصصی یوگا,آموزش دانداسانا,یوگا پرنده آزاد,تقویت عضلات شکم, انبساط قفسه سینه,ایجاد تعادل در دو نیمکره مغز,آساناهای یوگا,

,Yoga, Dandasana,یوگا,یوگاکرج,کلاس یوگا کرج,مرکز تخصصی یوگا,آموزش دانداسانا,یوگا پرنده آزاد,تقویت عضلات شکم, انبساط قفسه سینه,ایجاد تعادل در دو نیمکره مغز,آساناهای یوگا,فواید :

تقویت عضلات پشت

انبساط قفسه سینه و سرشانه ها

اصلاح وضعیت بدن

شناخت و رفع معایب در زانوها و مچ ها

توزیع متقارن وزن در دو طرف لگن

تقویت دیواره شکم و اندام های داخلی

یادگیری باز کردن فضای بین انگشتان پاها

  ,Yoga, Dandasana,یوگا,یوگاکرج,کلاس یوگا کرج,مرکز تخصصی یوگا,آموزش دانداسانا,یوگا پرنده آزاد,تقویت عضلات شکم, انبساط قفسه سینه,ایجاد تعادل در دو نیمکره مغز,آساناهای یوگا,

پر توان باشید 

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد