مطالب مرتبط باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج اقتدار کلام ، بیماري هاي کلام و درمان از طریق قدرت کلمات

 

اقتدار کلام


هنگام نسنجيده سخن گفتن بسيار اين جمله را شنيده ايم كه «حرف دهنت را بفهم». برخلاف ظاهر نارحت كننده اين جمله ، اندكي دقت و تعمق در معنا و مفهوم آن نشان مي دهد كه اين جمله نه تنها بيراه گفته نشده بلكه واقعيتي در آن نهفته است . معناي اصلي جمله اين است  كه قبل از اينكه حرفي بزني و كلامي از دهانت خارج شود ، اول آن را «فهم كن» ، زيرا مي تواند برايت خطرناك باشد. علت تاكيد بر اين موضوع اين است كه كلام از عوامل مهمي است كه در وضعيت سلامتي ما نقش دارد ودر كلماتي كه بر زبان مي آوريم نيرويي بس عظيم نهفته است ، در حالي كه بسياري از ما از اهميت و قدرت آن ، آگاهي نداريم و يا اگر هم مطلع هستيم ، توجه چنداني به آن نمي كنيم . اغلب ما همه روزه كلماتي را بر زبان مي آوريم بدون اينكه درباره آن ها بيانديشيم و يا آن ها را به درستي ادا كنيم . در واقع اكثر ما به شيوه هاي منفي سخن مي گوييم و با كلام مخرب در بدن مان ايجاد بيماري مي كنيم . برخي از كلمات ، نابسامان ، ناهماهنگ ، پراكنده ، بيهوده و پر از بيماري اند و به عنوان بيماري هاي كلام شناخته شده اند . به عنوان مثال تناقض گويي و دوگانگي در كلام بسياري از ما وجود دارد ، گاهي حرفي مي زنيم و با جمله بعدي آن را نقض مي كنيم يا فردا حرف ديگري مي زنيم ، يعني كلامي واحد نداريم و دائماً جهت كلاممان را تغيير مي دهيم يا اينكه ظاهر و باطن كلاممان با هم فرق مي كند! بيماري ديگرِ كلام ، كلام ضعيف است . بدين معنا كه اظهار ضعف و ناتواني مي كنيم و اغلب با شك و ترديد سخن مي گوييم و معمولاً كلماتي همچون نه ، نمي شود و نمي توانم را بكار مي بريم و همان را نيز در زندگي خود فراخواني مي كنيم.  كلمه يا جمله ضعيفي كه به زبان مي آوريم به شكل ارتعاشاتي تأثيرگذار از دهان ما خارج مي شوند و مطابق قانون علت و معلول دوباره به سوي ما باز مي گردند و ما آن را تجربه مي كنيم . كساني كه در مورد كلام تحقيق و بررسي مي كنند و يا در اين زمينه تخصص دارند ، قادرند از كلام افراد ، بيماري هايشان را تشخيص دهند . مثلاً انتقاد كردن مدام موجب ورم مفاصل و روماتيسم مي شود . زيرا ارتعاشات منفي ناشي از انتقاد مخرب ، با برهم زدن تعادل و ايجاد ناهماهنگي در بدن ، خون را مسموم كرده و سموم توليد شده در مفاصل رسوب مي نمايد . بطورخلاصه نفوذ كلام و تأثير آن بر سلامتي ما از اهميت خاصي برخوردار است ، چنانچه بسياري از پيامبران و بزرگان بر اهميت آن تأكيد فراوان داشته اند . پيامبر اسلام (ص) فرموده اند : نجات مؤمن در حفظ و مراقبت از زبان است و يكي از انبياء الهي نيز در اين مورد مي فرمايند : از سخنان خود عادل شمرده خواهي شد و از كلامت بر تو حكم خواهد شد . بنابراين خبر خوبي است كه بدانيم اين شانس براي ما وجود دارد كه آن دسته از بيماري هايي كه به دليل كلام منفي و مخرب يا به عبارتي به دليل بيماري هاي كلام ما بوجود آمده اند ، از طريق اصلاح آن ها و توجه و تمرين در کلام ، درمان کنيم .

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج اقتدار کلام ، بیماري هاي کلام و درمان از طریق قدرت کلمات

سلامت باشيد باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد