مطالب مرتبط

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج :همیشه جرأت کن! ♥ نویسنده : استیو مارابولی    

همیشه جرأت کن  

وقتی روزی جدید شروع می‌شود ، جرأت کن و قدرشناسانه تبسمی کن

وقتی به تاریکی رسیدی ، جرأت کن و اولین کسی باش که شمعی روشن می‌کنی

وقتی بی‌عدالتی وجود دارد ، جرأت کن و اولین کسی باش که آن را محکوم می‌کند

وقتی به دشواری برخورده‌ای ، جرأت کن و به کارت ادامه بده

وقتی به نظر می‌رسد زندگی به زمینت می‌زند ، جرأت کن و با زندگی بستیز

وقتی احساس خستگی می‌کنی ، جرأت کن و به راهت ادامه بده

وقتی زمانه سخت می‌شود ، جرأت کن و از آن سخت‌تر شو

وقتی عشق آزارت می‌دهد ، جرأت کن و دوباره عاشق شو

وقتی کسی را در رنج دیدی ، جرأت کن و او را التیام بده

وقتی کسی را دیدی که گم شده است ، جرأت کن و راه را به او نشان بده

وقتی دوستی به زمین افتاد ، جرأت کن و اولین کسی باش که دستت را بسویش دراز می‌کنی

وقتی احساس شادمانی می‌کنی ، جرأت کن و دل کسی را شاد کن

وقتی روز به انتها می‌رسد ، جرأت کن و به این احساس برس که بیشترین تلاشت را کرده‌ای

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌توانی تبدیل شو

همیشه جرأت کن!

نویسنده : استیو مارابولی

سپاسگزاریم که با جرأت زندگی می کنی همراه مهربان

باشگاه یوگا پرنده آزاد