مطالب مرتبط

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥مدیتیشن  آگاهی مراقبه یوگا سکوت مراقبه سکوت  آکادمی یوگا پرنده آزاد کرج

یکی از رازهای زندگی

شنیدن آموختن است

اما ، آندم که در سکوت می شنوی

تمام هستی با تو سخن می گوید

هنگامی که به تمامی سکوت پیشه کنی

مهمترین لحظه آموختن آغاز می گردد

آنگاه که در سکوت قرار داری ،

 زندگی رازهای خود آشکار می کند . . .

مدیتیشن  آگاهی مراقبه یوگا سکوت مراقبه سکوت کانون یوگا پرنده آزاد کرج 

آغازي ديگر مبارک

باشگاه یوگا پرنده آزاد