مطالب مرتبط باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

هر گونه برداشت مطلب فقط با ذکر منبع بلامانع است

 حق  عدالت زندگی در لحظه ظهور  انتظار وحدانیت ربوبیت بسط توحید  شرح قرآن صراط مستقیم زندگی آگاهانه حضور مؤثر در جهان هستی نهج البلاغه یوگا پرنده آزاد 

با ظهور او . . . تا ظهور او . . .

آنچه در وصف ظهورش گويند ، از استقرار عدالت در پهنه گيتی ، عرضه همه دفينه های زمين و آسمـان ، گرفتن حق مظلومـان و منکوب همة ظالمان ، ظاهری است از ظهور که خود باطنی دارد و باطن آن نيز باطنی! يعنی همان بسط توحيد و شرح قرآن در بستر هستی . تا آن زمان هرچه از وحدانيت و ربوبيت تجلی يابد ، مقدمه ای است از اهداف خلقت و هر چه از آيـات الهی سخن رانده شـود ، بيـانی است کوتـاه از حقايق مکتـوم . با ظهـور اوست که زمين و زمينيـان ادراک تـام آن بطـون را خواهند يافت . چرا که آن روز ، هـر چيـز به اصـل خويش باز می گردد و آنچه از مسير فطرت دور گشته ، بر مسند حقيقی اش می نشيند .

هوی و هوس و آرزوهای انسانی به مبدأ هدايت برمی گردند ، بعد از آن که هدايت ، تابع هوی و هوس شده و آراء شخصی و انديشه های نارسای انسانی ـ با همه پيچيدگی و رشدش ـ تابع قرآن می شوند ، بعد از آنکه قرآن را بر اهواء خويش خوانده اند .  ( 1 )

آری ، با آمدنش صراط مستقيم تجسم می يابد و گنج های عظيم ربوبی که در قالب مادی و بدنی فـانی ذخيره شده اند ، ظاهر می گردند . گرچه امروز نيز فيض کامل الهی از دستان مبارک ايشـان جاری است و تداوم حيـات و مصونيت بشـر از هلاکت محض به يمن حضـور آن حضرت است .

بيمنه رزق الوری بوجوده تثبت الارض و السماء ♥ ( 2 )

ظهور او ظهور صفات حق در ظرف دنياست ، با همه تنگی و کوتاهي اش . عدالت او تجلي عدالت خداوندی است .

او آغاز عدالت و پايان آن است  ( 3 )

♥ ♥ ♥

مولا جان ، ای آيت رحمت الهی ، همه غرور و افتخار ما اين است که منتظر ظهور چون تو امـامی هستيم . از زمينی بودنمـان خشنـوديم که تو بر آن گـام مینهی . با ظلـم و تيـرگی می ستيزيم ، امـا دلشــاديم که انبـاشت سيـاهی ها آمدنت را نـويد می دهد . تا ظهـورت صبـر می کنيم ، اما هر لحظه اش را حج میشماريم و اعتقاد داريم که گرچه از ديده هامان غايبی ، اما بر اعمالمان حاضر و ناظری و بر لحظه لحظه حياتمـان ولايت داری . پس منتظرت می مانيم و برای فرج ظهورت دست بر دعا بر می داريم .

♥  سیمین صدیق ابراهیم نیا  ♥ ♥  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ 

اللهم عجل لوليک الفرج

سیمین صدیق ابراهیم نیا

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • 1/ نهج البلاغه ـ خطبه 138 .
  • 2/ مفاتيح الجنان ـ دعاي عديله .
  • 3/ پیامبر اگرم ( ص ) ـ كمال الدين و تمام النعمه ، ج 1 ، ص 118 .