مطالب مرتبط باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

 یوگا استان البرز+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+کانون یوگا پرنده آزاد+آکادمی یوگا پرنده آزاد

به من قول بده یاد بگیری و بياموزي آنچه که مهم است تنها تلاش توست نه نتیجه
به من قول بده که گاهی از ته دل گریه کنی و گاهی از اعماق وجودت بخندی
این واقعیت را درک کنی که بعضی مواقع رویاها به واقعیت می پیوندند
درخشش و گرمی نور خورشید را بر روی صورت خود احساس کنی
به من قول بده همانطورباشی که دوست داری همه برایت باشند
به من قول بده بپذیری همه مهربان نیستند همه با خدا نیستند
هر آنچه را دوست داری با تمام وجودت دوست داشته باشی
باور داشته باشی فرشته ای هميشه از تو محافظت میکند
به من قول بده زندگی را به تمامی دوست داشته باشی
لحظه هايي  را برای فکر کردن به خودت در نظر بگیری
بخندی، بخندي و در صدد خنداندن دیگران هم باشی
در موقع کار و فعالیت هايت متوجه خودت باشی
به آینه نگاه کنی و ببنی که چقدر زیبا هستی
پـری داسـتـان ها را  باور داشتـه باشی
یه یک موزیک زیبـا گوش فرا دهي
روح و روانت را پرورش دهی
به دنبال الهام درونت باشی
به من قــول بده کـه
با خودت مهربان باشی
شاد و خوشحال باشی
سه آرزو داشته باشی
قــوی و استوار باشی
همواره امیدوار باشی
به من قول بده
همین حالا بخندی
همه چیز خواهد گذشت!
خندیدی؟

باشگاه یوگا پرنده آزاد